Genesis Szkolenia kontakt
Wyślij e-mail

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Kontakt

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

O nas

  

 

            535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

Adres e-mail genesis
Kontakt Genesis
Genesis - Strona Główna

BADANIA, ANALIZY, DIAGNOZY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Projekty które realizujemy:
 

 • Diagnoza problemów społecznych

 • Analiza potrzeb szkoleniowych

 • Badanie efektywności szkoleń

 

 

Jak to wygląda w praktyce?

 

 1. Wybieramy projekt który realizujemy

 2. Wyznaczamy cel badania

 3. Określamy grupę objętą badaniem

 4. Dobieramy odpowiednie narzędzia i metody

 5. Przedstawiamy proponowany kwestionariusz pytań lub zarys wywiadu

 6. Przystępujemy do realizujemy badania

 7. Tworzymy analizy i opracowanie

 8. Oddajemy gotowy raport do zaakceptowania

 9. Po zaakceptowaniu, przesyłamy gotowe opracowania.

 

Czas realizacji jest określany indywidualnie względem każdego projektu.

 

 

Opis projektów

Diagnoza problemów społecznych

 

Diagnozy problemów społecznych stanowią istotny element badania lokalnych grup, np. dorosłych mieszkańców, uczniów czy osób bezrobotnych, a służą opisowi różnorodnych obszarów ich życia, dostarczając tym samym rzetelnych informacji na tematy takie jak np. sytuacja rodzinna i zawodowa, bezpieczeństwo obywateli, uzależnienia, przemoc i agresja, działalność służb i instytucji itp.

Przy opracowywaniu diagnoz współpracujemy z licznym gronem ekspertów: ankieterami, specjalistami merytorycznymi czy statystykami, dzięki czemu gwarantujemy  dostarczenie Państwu rzetelnych opracowań w postaci raportu.

Diagnoza problemów społecznych najczęściej jest bazą do przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, zatem posiadanie owego raportu z diagnozyz pewnością ułatwi Państwu opracowanie pozostałych dokumentów.

Analiza potrzeb szkoleniowych.

 

 

Analiza potrzeb szkoleniowych związana jest z identyfikacją obszarów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji istotnych dla rozwoju organizacji oraz jej poszczególnych pracowników. Pozwala ustalić jakie konkretnie szkolenia w danej instytucji lub firmie są pożądane. Kolejno wskazywany jest zakres oraz forma zajęć, jak również efekty działań szkoleniowych (elementy zawarte w programie).

Rzetelna i trafna analiza potrzeb szkoleniowych dostarcza firmie korzyści, bowiem pozwala ustalić jakie obszary pracy w danej organizacji wymagają zmian/modyfikacji oraz uzasadnia wprowadzenie szkoleń w celu wyeliminowania potencjalnych problemów.

 

 

 

Badanie efektywności szkoleń.

 

Badanie to pozwala na określenie rzeczywistych efektów szkoleń, czyli tego, jakie realne zmiany przyniosły szkolenia oraz jakie obszary wymagają dalszego doskonalenia. Umożliwia bowiem poszerzenie świadomości swoich zalet i wad, pobudza motywację do kolejnych działań rozwojowych, daje poczucie dobrze zainwestowanych środków (czasu, pieniędzy).