Badanie efektywności szkoleń.

 

Badanie to pozwala na określenie rzeczywistych efektów szkoleń, czyli tego, jakie realne zmiany przyniosły szkolenia oraz jakie obszary wymagają dalszego doskonalenia. Umożliwia bowiem poszerzenie świadomości swoich zalet i wad, pobudza motywację do kolejnych działań rozwojowych, daje poczucie dobrze zainwestowanych środków (czasu, pieniędzy).

 

 

 

Analiza potrzeb szkoleniowych.

 

 

Analiza potrzeb szkoleniowych związana jest z identyfikacją obszarów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji istotnych dla rozwoju organizacji oraz jej poszczególnych pracowników. Pozwala ustalić jakie konkretnie szkolenia w danej instytucji lub firmie są pożądane. Kolejno wskazywany jest zakres oraz forma zajęć, jak również efekty działań szkoleniowych (elementy zawarte w programie).

Rzetelna i trafna analiza potrzeb szkoleniowych dostarcza firmie korzyści, bowiem pozwala ustalić jakie obszary pracy w danej organizacji wymagają zmian/modyfikacji oraz uzasadnia wprowadzenie szkoleń w celu wyeliminowania potencjalnych problemów.

Diagnoza problemów społecznych

 

Diagnozy problemów społecznych stanowią istotny element badania lokalnych grup, np. dorosłych mieszkańców, uczniów czy osób bezrobotnych, a służą opisowi różnorodnych obszarów ich życia, dostarczając tym samym rzetelnych informacji na tematy takie jak np. sytuacja rodzinna i zawodowa, bezpieczeństwo obywateli, uzależnienia, przemoc i agresja, działalność służb i instytucji itp.

Przy opracowywaniu diagnoz współpracujemy z licznym gronem ekspertów: ankieterami, specjalistami merytorycznymi czy statystykami, dzięki czemu gwarantujemy  dostarczenie Państwu rzetelnych opracowań w postaci raportu.

Diagnoza problemów społecznych najczęściej jest bazą do przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, zatem posiadanie owego raportu z diagnozyz pewnością ułatwi Państwu opracowanie pozostałych dokumentów.

Opis projektów

Jak to wygląda w praktyce?

 

 1. Wybieramy projekt który realizujemy

 2. Wyznaczamy cel badania

 3. Określamy grupę objętą badaniem

 4. Dobieramy odpowiednie narzędzia i metody

 5. Przedstawiamy proponowany kwestionariusz pytań lub zarys wywiadu

 6. Przystępujemy do realizujemy badania

 7. Tworzymy analizy i opracowanie

 8. Oddajemy gotowy raport do zaakceptowania

 9. Po zaakceptowaniu, przesyłamy gotowe opracowania.

 

Czas realizacji jest określany indywidualnie względem każdego projektu.

 

 

Projekty które realizujemy:
 

 • Diagnoza problemów społecznych

 • Analiza potrzeb szkoleniowych

 • Badanie efektywności szkoleń

 

 

BADANIA, ANALIZY, DIAGNOZY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Genesis - Strona Główna

535 166 888/500 040 834

biuro@genesis.edu.pl

Kontakt Genesis
Adres e-mail genesis

  

 

            500 040 834/ 535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

O nas

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

Kontakt

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

Wyślij e-mail
Genesis Szkolenia kontakt