Kto może być w GKRPA, jakie szkolenia?

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustawodawca nie precyzuje jednak zakresu tematów szkoleń, dlatego wybierając takowe zachęcamy do zdiagnozowania potrzeb, jakie zauważacie Państwo w swojej jednostce, pamiętając przy tym, że kompetencje i umiejętności członków komisji powinny ściśle wynikać z zadań, jakie wykonuje komisja.

Przedstawione przez nas programy są odpowiedzią na najczęściej pojawiające się zapytania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i mają charakter rekomendacji.

Moduły tematyczne pozwalają na realizowanie różnorodnych szkoleń, a dotyczą m. in.: podstaw prawnych polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych, budowy gminnych programów, problematyki uzależnień, przemocy czy pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej. Warto również zastanowić się nad połączeniem modułów szkoleń i realizować je wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym, łącząc problem alkoholowy ze zjawiskiem przemocy. 

 

 

członkowie GKRPA
28 marca 2018
Genesis - Strona Główna
Kontakt Genesis
Adres e-mail genesis

            al. Krasińskiego 1/637
            31-111 Kraków

               NIP 737-217-29-88

 

            tel. 12 422 00 52

             

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

O nas

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

Genesis Szkolenia Kraków

STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

Facebook | LinkedIn

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

Facebook link Genesis
Wyślij e-mail
Genesis Szkolenia kontakt