Genesis Szkolenia kontakt
Wyślij e-mail

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Kontakt

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

O nas

  

 

            535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

Adres e-mail genesis
Kontakt Genesis
Genesis - Strona Główna
28 marca 2018
członkowie GKRPA

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustawodawca nie precyzuje jednak zakresu tematów szkoleń, dlatego wybierając takowe zachęcamy do zdiagnozowania potrzeb, jakie zauważacie Państwo w swojej jednostce, pamiętając przy tym, że kompetencje i umiejętności członków komisji powinny ściśle wynikać z zadań, jakie wykonuje komisja.

Przedstawione przez nas programy są odpowiedzią na najczęściej pojawiające się zapytania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i mają charakter rekomendacji.

Moduły tematyczne pozwalają na realizowanie różnorodnych szkoleń, a dotyczą m. in.: podstaw prawnych polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych, budowy gminnych programów, problematyki uzależnień, przemocy czy pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej. Warto również zastanowić się nad połączeniem modułów szkoleń i realizować je wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym, łącząc problem alkoholowy ze zjawiskiem przemocy. 

 

 

Kto może być w GKRPA, jakie szkolenia?