Opinie i Referencje

Referencje za 2023 rok
Poniżej przedstawiamy część z naszych rekomendacji z realziacji z ostatniego roku.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkoła Podstawowa nr 155 w Krakowie

szkoły

„Warsztaty były »szyte na miarę« naszych potrzeb. Prowadzący dostosował treści i formę do wskazówek, jakie przekazaliśmy zamawiając szkolenie. Najlepszą rekomendacją będzie komentarz uczniów wychodzących z warsztatów »to nam dało do myślenia«

Szkoła Podstawowa nr 263 w Warszawie

szkoły

„Przekazane przez panią trener treści były zrozumiałe dla uczestników, a wszelkie wątpliwości wyjaśniane w sposób wyczerpujący”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie

szkoły

„Na szczególne uznanie zasługuje także umiejętność aktywnego angażowania uczestników zajęć. Dzięki temu atmosfera była przyjazna i pozbawiona barier”

Szkoła Podstawowa nr 10 w Zduńskiej Woli

szkoły

„Zajęcia przeprowadzone były w sposób bardzo interesujący, co sprzyjało aktywnemu uczestnictwu i spontanicznej dyskusji. Panie prowadzące wykazały się wiedzą i umiejętnościami przekazania jej w sposób przystępny i zrozumiały dla dzieci”

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku

szkoły

„Warsztaty adresowane do młodzieży spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Przyjazna atmosfera, sposób przekazania tematyki, osobowość prowadzącej sprzyjały zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności, dzięki czemu warsztaty spełniły oczekiwania uczestników”

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli

szkoły

„Polecamy firmę GENESIS jako sprawdzonego partnera, wykonującego swoją pracę w sposób profesjonalny z zachowaniem wszystkich standardów dobrej współpracy, a także służy pomocą podczas całej realizacji. Z całym przekonaniem ponownie skorzystalibyśmy z usług tej firmy”

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Włodarach

szkoły

„Dzieci przedszkolne chętnie brały udział w zaproponowanych przez osobę prowadzącą zadaniach oraz z zaciekawieniem wsłuchiwały się w ich wypowiedzi. Dzieci nie chciały, aby spotkanie się zakończyło i sygnalizowały to wychowawcy”

Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce

szkoły

„Realizatorzy programu wykonują swoje działania rzetelnie i terminowo, wykazując się profesjonalnym podejściem, wrażliwością na potrzeby uczniów i niezwykłą starannością. Przygotowania do realizacji oraz bieżąca wymiana spostrzeżeń przebiegają płynnie i bezproblemowo”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie

szkoły

„Warsztaty spotkały się z przychylnym przyjęciem wśród uczestników. Na podkreślenie zasługuje duża dynamika, innowacyjny sposób prowadzenia zajęć oraz bezpośredni kontakt z uczniami. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzążni

szkoły

„Firma GENESIS jest godnym zaufania partnerem, którego cechuje rzetelność oraz profesjonalizm. Z całą pewnością polecamy zarówno firmę jak i program rekomendowany DEBATA, który jest skutecznym narzędziem edukacyjnym podnoszącym świadomość młodych ludzi nt. problemów alkoholowych”

Szkoła Podstawowa w Skórowie

szkoły

„GENESIS Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe to rzetelna firma, którą polecamy z pełnym przekonaniem. Wykonuje swoją pracę w sposób profesjonalny i zachowuje wszystkie standardy dobrej współpracy”

Szkoła Podstawowa w Dobrej

szkoły

„Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie a jego organizacja przebiegła bezproblemowo. Treści przekazane przez prowadzącego były bardzo wartościowe i praktyczne. Uczniowie wyszli z zajęć zadowoleni, dzięki warsztatom zwrócili uwagę na problem jakim jest przemoc i skutki z tym związane”

Szkoła Podstawowa w Przerośli

szkoły

„Program jak i sposób prowadzenia warsztatów dostosowany był do grupy – jej wymagań i dynamiki. Uczniowie byli zainteresowani tematyką, korzystali z powierzonych materiałów. Zajęcia sprawiły, że uczniowie zyskali nową wiedzę profilaktyczną, którą będą mogli wykorzystać w życiu”

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

szkoły

„Z przyjemnością polecamy GENESIS Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe jako rzetelnego oraz wiarygodnego partnera do realizacji warsztatów profilaktycznych. Firma zawsze służy pomocą w trakcie realizacji umowy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

urzędy

„Genesis Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe to rzetelna firma, którą polecamy z pełnym przekonaniem jako profesjonalnego dostawcę usług edukacyjnych. Wykonuje swoją pracę w sposób profesjonalny, zachowuje wszystkie standardy dobrej współpracy a także służy pomocą w dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenia zrealizowano zgodnie z ofertą i umową. Wszystkie zagadnienia zostały omówione zrozumiale i interesująco.”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

urzędy

„Szkolenie przeprowadzono na wysokim poziomie, trenerzy przedstawili w przystępny i interesujący sposób zagadnienia związane z powyższą tematyką. Było ono zrealizowane w sposób nie tylko metodyczny, ale również i praktyczny. Nasi pracownicy pozytywnie ocenili przeprowadzone szkolenia, dzięki którym podnieśli swoje kompetencje i umiejętności”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu

urzędy

„Z przyjemnością polecamy firmę szkoleniową Genesis wszystkim Ośrodkom, które chcą na bieżąco szkolić i podnosić kompetencje swoich pracowników. Pragniemy podkreślić, że jest to firma szkoleniowa, która czuwa nad każdym etapem realizacji umowy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

urzędy

„Trener, który prowadził szkolenie posiada duże doświadczenie oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób przystępny i zrozumiały. Wykazał się ogromną wiedzą i elastycznością, dostosowując treść i tempo szkolenia do potrzeb uczestników.
Nasza współpraca przebiegła sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego z całym przekonaniem rekomendujemy firmę GENESIS Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe jako partnera w zakresie szkoleń dla Ośrodków Pomocy Społecznej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie

urzędy

„Trener wzbogacił szkolenia o liczne przykłady ze swojego doświadczenia zawodowego, co pozwoliło na lepsze zrozumienie przedstawianych zagadnień. Dodatkowo, w trakcie szkoleń zostały zapewnione materiały dydaktyczne oraz czas na zadawanie pytań i dyskusję, co pozwoliło na osiągnięcie zamierzonych celów edukacyjnych”

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie

urzędy

„Prowadzący szkolenie wykazał się ogromną wiedzą, cierpliwością i elastycznością, dostosowując treść i tempo szkolenia do potrzeb uczestników. Dzięki temu szkolenie było bardzo interaktywne i pozostawiło w naszej organizacji wiele praktycznych wskazówek i pomysłów, które można wykorzystać w codziennej pracy”

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie

urzędy

„Genesis to rzetelna firma szkoleniowa, która czuwa nad każdym etapem realizacji umowy. Zdecydowanie jest profesjonalnym i kompetentnym partnerem szkoleniowym. Z usług firmy Genesis korzystaliśmy również w latach poprzednich i z chęcią ponownie skorzystalibyśmy z usług firmy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku

urzędy

„Dobra organizacja, komunikatywność, bieżąca dostępność oraz odpowiedzialność pozwoliły nam bezkolizyjnie zrealizować powyższe zadanie. Firma wykazała się dużą starannością w doborze formy edukacji i świetnego specjalisty do realizacji działań.
Firmę Genesis cechuje wysoki profesjonalizm, dlatego jest wiarygodnym partnerem w realizacji przedsięwzięć, z pomocy której mamy zamiar korzystać w przyszłości”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie

urzędy

„Treści przekazywane były w sposób jasny i zrozumiały. Uczestnicy pozytywnie oceniają przeprowadzone szkolenia, wzbogacili swoją wiedzę i podnieśli kompetencje zawodowe. Prowadzący wykazali się wysokimi umiejętnościami i zapewnili atmosferę, która pozwoliła na otwarty dialog”

Centrum Usług Społecznych w Łapach

urzędy

„Szkolenia zostały przeprowadzone przez doświadczoną trenerkę a uczestnicy podkreślają jej profesjonalizm i wysoką jakość przeprowadzonych szkoleń. Prowadząca przedstawiła w przystępny i interesujący sposób aktualne zagadnienia związane z pracą socjalną, z aktualizacją przepisów dotyczących ustawy o pomocy społecznej jak i działalności zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach

urzędy

„Firma Genesis Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe zapewniła pełne wsparcie w organizacji szkoleń, wywiązała się z zawartych umów a także służyła pomocą w dostosowaniu ofert do indywidualnych potrzeb ośrodka. Dlatego też polecamy Genesis jako profesjonalnego i kompetentnego partnera szkoleniowego”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach

urzędy

„Prowadząca posiada głęboką wiedzę na temat praw i obowiązków związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym jak i procedurami i decyzjami administracyjnymi związanymi z kierowaniem osób do środowiskowych domów samopomocy i domów pomocy społecznej. Jej podejście do szkoleń opiera się na realnych przykładach i praktycznych ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy szkolenia zyskali nie tylko teoretyczną widzę, ale i praktyczną”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

urzędy

„Pragniemy podkreślić, że nasza współpraca z Genesis Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym przebiegła sprawnie. Firma zachowuje wszelkie standardy dobrej współpracy, podchodzi do szkoleń indywidualnie oraz służy pomocą na każdym etapie realizacji”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie

urzędy

„Szkolenie zostało przeprowadzone przez doświadczonego trenera w sposób profesjonalny. Treści dostosowane były do potrzeb grupy. Zajęcia umożliwiły uczestnikom dyskusję i zadawanie pytań”

cross-circle