Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Program profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Wspierania Rodziny.

KONTAKT

Adres e-mail genesis
Kontakt Genesis
Genesis - Strona Główna
Genesis Szkolenia kontakt
Wyślij e-mail

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Kontakt

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

O nas

  

 

            535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej
i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

   Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań własnych gminy/powiatu należy opracowanie i realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Program wskazuje główne kierunki działania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Działania te dotyczą w szczególności profilaktyki, zapobiegania i ograniczania zjawiska przemocy domowej. Opracowany dokument powiązany jest z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy, Lokalnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w której wspieranie rodziny i poszczególnych jednostek w prawidłowym jej funkcjonowaniu oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa jest jednym z ważnych założeń.

Zajmiemy się przygotowaniem programu w sposób kompleksowy, uwzględniając przede wszystkim następujące obszary:

  • aktualną diagnozę problemu;
  • odniesienie do innych, aktualnie obowiązujących, dokumentów strategicznych;
  • przejrzystą strukturę celów, zadań i działań;
  • określenie sposobu realizacji wskazanych w programie działań;
  • harmonogram realizacji działań, ze wskazaniem na działania o charakterze ciągłym;
  •  określenie zasad finansowania zaplanowanych działań;
  • określenie jednostek odpowiedzialnych za realizację określonych w programie zadań/działań; wskazanie oczekiwanych rezultatów;
  • określenie i opisanie wskaźników, które pozwolą w późniejszym czasie sprawdzić (zmierzyć), czy, i w jakim stopniu, odnotowano zmiany zachodzące na skutek realizacji programu;
  • określenie terminu i sposobu przeprowadzenia ewaluacji wraz ze szczegółowym harmonogramem oraz wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za jej zaplanowanie.

Po szczegółową ofertę oraz wycenę zapraszamy do kontaktu telefonicznego

lub przez

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Numer kontaktowy
Nazwa Instytucji
Wyrażam zgodę na przesłanie oferty handlowej na mój adres e-mail/kontakt telefoniczny.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz kontaktowy