Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Program profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Wspierania Rodziny.

Adres e-mail genesis
Kontakt Genesis
Genesis - Strona Główna
Genesis Szkolenia kontakt
Wyślij e-mail

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Kontakt

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

O nas

  

 

            535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

Program Wspierania Rodziny

   Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zadań samorządu terytorialnego należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Głównym założeniem programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do funkcjonowania, poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.

   Utworzony dokument dzięki doświadczeniu naszych specjalistów odpowiada na realne problemy, towarzyszące lokalnej społeczności, szczególnie w obszarze funkcjonowania rodziny. Najczęściej są nimi: ubóstwo, wyuczona bezradność, bezrobocie, poczucie izolacji, brak poczucia stabilizacji, problemy wychowawcze. Problemy te w znacznej części wynikają z wieloletnich, czy nawet wielopokoleniowych procesów, stąd zdiagnozowanie tych problemów wymaga skorzystania z wielu źródeł i gruntownej analizy problemów. Dokument powstaje w oparciu o rzetelną diagnozę uwzględniającą źródła wtórne oraz pierwotne.

 

Zajmiemy się przygotowaniem programu w sposób kompleksowy, uwzględniając przede wszystkim główne obszary problemowe w zakresie wspierania rodziny, które obejmują między innymi:

  • wsparcie rodzin z dziećmi w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;
  • podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny;
  • koordynację działań różnych instytucji działających ze środowiskami dysfunkcyjnymi;
  • zmniejszanie skali zjawiska zaburzających prawidłowe funkcjonowanie rodziny: ubóstwo, bezrobocie, nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia, przemoc domowa, brak kompetencji rodzicielskich.

Przygotowany program wpisuje się w efektywny dokument strategiczny, wyznaczający kierunki działań, które mają na celu doprowadzić do:

  • zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych rodziny;
  • tworzenie płaszczyzny komunikacji społecznej pomiędzy rodzinami dotkniętymi lub zagrożonymi kryzysem a innymi podmiotami społeczności lokalnej;
  • zwiększanie kompetencji rodzicielskich przede wszystkim w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej dorosłych członków rodziny;
  • przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, które w konsekwencji prowadzą do podejmowania przez pracowników służb społecznych działań interwencyjnych.

Po szczegółową ofertę oraz wycenę zapraszamy do kontaktu telefonicznego

lub przez

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Numer kontaktowy
Nazwa Instytucji
Wyrażam zgodę na przesłanie oferty handlowej na mój adres e-mail/kontakt telefoniczny.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz kontaktowy

KONTAKT