Genesis Szkolenia kontakt
Wyślij e-mail

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Kontakt

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

O nas

  

 

            535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

Adres e-mail genesis
Kontakt Genesis
Genesis - Strona Główna

zobacz więcej ...

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zadań samorządu terytorialnego należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Głównym założeniem programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do funkcjonowania, poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.

Program Wspierania Rodziny

Program Wspierania Rodziny

zobacz więcej ...

zobacz więcej ...

zobacz więcej ...

   Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do opracowania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dokument powinien być punktem wyjścia oraz klamrą dla programów podejmujących zagadnienia pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki, integracji społecznej osób uzależnionych oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Dostosowany jest do specyfiki problemów występujących w gminie, uwzględniając lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. Program określa kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań własnych gminy/powiatu należy opracowanie i realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Program wskazuje główne kierunki działania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Działania te dotyczą w szczególności profilaktyki, zapobiegania i ograniczania zjawiska przemocy domowej. Opracowany dokument powiązany jest z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy, Lokalnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

zobacz więcej ...

zobacz więcej ...

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Program profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Wspierania Rodziny.

Projekty

Przygotowujemy Kampanie Edukacyjne, opracowane pod ściśle określone zamówienie. Działamy kompleksowo, zaczynając od zdiagnozowania występujących problemów w danym środowisku. Następnie projektujemy materiały informacyjno-promocyjne oraz realizujemy zajęcia edukacyjne dla całej lokalnej społeczności. Na koniec Kampanii przekazujemy wyniki badań określające skuteczność, odbiór oraz zasięg realizowanych zadań.

Materiały profilaktyczne

Realizujemy szeroko pojęte diagnozy społeczne, strategie rozwoju oraz badania jakości.  Przed przystąpieniem do projektu analizujemy potrzeby oraz kryteria jakie będą stosowane przy danych zadaniach. Istotnym elementem każdego badania jest dobranie odpowiedniej próby, narzędzi i metod badawczych, tak aby otrzymać jak najbardziej miarodajne wyniki.

Badania, Analizy, Strategie

Kampanie Społeczne

Badania i Analizy