Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Program profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Wspierania Rodziny.

Adres e-mail genesis
Kontakt Genesis
Genesis - Strona Główna
Genesis Szkolenia kontakt
Wyślij e-mail

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Kontakt

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

O nas

  

 

            535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do opracowania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dokument powinien być punktem wyjścia oraz klamrą dla programów podejmujących zagadnienia pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.

   Praca ze strony naszych specjalistów polega przede wszystkim na kompleksowym podejściu do przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dokument będzie zgodny z przepisami prawa w zakresie pomocy społecznej oraz zadań własnych powiatu. Zajmiemy się przygotowaniem strategii w sposób kompleksowy poprzez:

  • opracowanie szczegółowej diagnozy sytuacji społecznej o badania ankietowe wśród interesariuszy strategii;
  • określenie prognozy zmian w zakresie objętym strategią;
  •  przeprowadzenie warsztatów, podczas których wypracujemy główne cele strategii oraz zaplanujemy konkretne działania, które przysłużą się ich realizacji wraz z wskaźnikami;
  • wypracowanie sposobów realizacji strategii wraz z ramami finansowymi i jej monitoringiem.

 

Przygotowana strategia wpisuje się w efektywny dokument strategiczny, charakteryzujący się:
 

  • odpowiedzią na konkretne wyzwania i potrzeby społeczności (na podstawie rzetelnej diagnozy społecznej);
  • modelem partycypacji społecznej – jest bowiem dokumentem analizującym problemy całego środowiska lokalnego, a nie jedynie służb polityki społecznej;
  • komplementarnością z dokumentami strategicznymi na poziomie powiatu, województwa, kraju;
  • komplementarnością w stosunku do pozostałych dokumentów gminy o znaczeniu strategicznym;
  • aktywnym modelem polityki społecznej;
  • założeniem budowania szerokiego partnerstwa lokalnego.

Po szczegółową ofertę oraz wycenę zapraszamy do kontaktu telefonicznego

lub przez

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Numer kontaktowy
Nazwa Instytucji
Wyrażam zgodę na przesłanie oferty handlowej na mój adres e-mail/kontakt telefoniczny.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz kontaktowy

KONTAKT