W celu zapoznania się ze szczegółowym programem danego szkolenia, prosimy o kontakt na adres e-mail biuro@genesis.edu.pl bądź telefonicznie pod 500 040 834

 1. Szkolenie - Tworzenie warunków pracy dla członków ZI i GR
   

 2. Szkolenie dot. praktycznych aspektów pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych
   

 3. Mix zagadnień dla członków ZI
   

 4. Aktualne procedury postępowania interdyscyplinarnego w prazy ZI i GR - podstawy teoretyczne oraz wymiar prawny
   

 5. Aktualne procedury postępowania interdyscyplinarnego osób realizujących zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie
   

 6. Jak pracować z kobietą doznającą przemocy w rodzinie?
   

 7. Jak pracować z mężczyzną stosującym przemoc w rodzinie?
   

 8. Rodzina współuzależniona, motywowanie do podjęcia terapii, uczestnistwo w grupie wsparcia.
   

 9. Interdyscyplinarna współpraca służb na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niezbędne umiejętności i wiedza podstawą skutecznego działania.
   

 10. Narkotyki i inne środki psychoaktywne popularne wśród młodzieży - diagnoza i przeciwdziałanie uzależnieniom.
   

 11. Praca z ofiarą i sprawcą przemocy.
   

 12. Praca z trudnym - agresywnym klientem.
   

 13. Dziecko krzywdzone - przemoc w domu i w szkole, procedura NK. 
   

 14. Przemoc wobec osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.
   

 15. Spracwa i ofiara przemocy w środowiku rówieśniczym - rozpoznanie, wsparcie i przeciwdziałanie zjawisku przemocy.
   

 16. Symptomy doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. 

Tematy szkoleń:

Szkolenia, w zależności od tematyki prowadzą certyfikowani  specjaliści PARPA, terapeuci, psycholodzy, prawnicy. Nasi trenerzy to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w dziedzinach szkoleń które realizują.

Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Genesis - Strona Główna

535 166 888/500 040 834

biuro@genesis.edu.pl

Kontakt Genesis
Adres e-mail genesis

  

 

            500 040 834/ 535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

O nas

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

Kontakt

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

Wyślij e-mail
Genesis Szkolenia kontakt