Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprzedawcy napojów alkoholowych

Szkolenia, w zależności od tematyki prowadzą certyfikowani  specjaliści PARPA, terapeuci, psycholodzy, prawnicy. Nasi trenerzy to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w dziedzinach szkoleń które realizują.

Tematy szkoleń dla GKRPA:

 W celu zapoznania się ze szczegółowym programem danego szkolenia, prosimy o kontakt na adres e-mail biuro@genesis.edu.pl bądź telefonicznie pod (12) 422 00 52

Realizujemy również szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, w tym badania z Tajemniczym Klientem. 
 

 

 1. Funkcjonowanie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w aspekcie przepisów prawnych.
   

 2. Diagnozowanie problemu uzależnień na terenie gminy i tworzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   
 3. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu i wydawania zezwoleń na sprzedaż w aspekcie aktualnych zmian w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
   
 4. Działania GKRPA w świetle nowych przepisów "Narodowego Programu Zdrowia"
   

 5. KRPA - nowelizacja ustawy o narkomanii.
   
 6. Dorosłe dzieci alkoholików, dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.
   
 7. Praca z osoba uzależnioną i współuzależnioną rodziną, motywowanie do leczenie i kontrola.
   
 8. Rodzina współuzależniona, motywowanie do podjęcia terapii, uczestnistwo w grupie wsparcia.
   
 9. Przemoc w rodzinie z problemem uzależnienia, Niebieska Karta, działania członków KRPA w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupie Roboczej.
   
 10. Szkolenie - Podstawy funkcjonowania GKRPA
   

 11.  Uzależnienia behawioralne, czynnościowe 
   
 12. Najnowsze zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wchodzące w życie 9 marca 2018 r.
   
 13. Dialog motywujący w pracy z trudnym klientem w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego oraz procedurze Niebieskiej Karty.

Szkolenia dla GKRPA

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Genesis - Strona Główna
Kontakt Genesis
Adres e-mail genesis

            al. Krasińskiego 1/637
            31-111 Kraków

               NIP 737-217-29-88

 

            tel. 12 422 00 52

             

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

O nas

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

Genesis Szkolenia Kraków

STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

Facebook | LinkedIn

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

Facebook link Genesis
Wyślij e-mail
Genesis Szkolenia kontakt