Genesis Szkolenia kontakt
Wyślij e-mail

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Kontakt

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

O nas

  

 

            535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

Adres e-mail genesis
Kontakt Genesis
Genesis - Strona Główna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szkolenia dla GKRPA

 1. Funkcjonowanie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w aspekcie przepisów prawnych.
   

 2. Diagnozowanie problemu uzależnień na terenie gminy i tworzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   
 3. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu i wydawania zezwoleń na sprzedaż w aspekcie aktualnych zmian w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
   
 4. Działania GKRPA w świetle nowych przepisów "Narodowego Programu Zdrowia"
   

 5. KRPA - nowelizacja ustawy o narkomanii.
   
 6. Dorosłe dzieci alkoholików, dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.
   
 7. Praca z osoba uzależnioną i współuzależnioną rodziną, motywowanie do leczenie i kontrola.
   
 8. Rodzina współuzależniona, motywowanie do podjęcia terapii, uczestnistwo w grupie wsparcia.
   
 9. Przemoc w rodzinie z problemem uzależnienia, Niebieska Karta, działania członków KRPA w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupie Roboczej.
   
 10. Szkolenie - Podstawy funkcjonowania GKRPA
   

 11.  Uzależnienia behawioralne, czynnościowe 
   
 12. Najnowsze zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wchodzące w życie 9 marca 2018 r.
   
 13. Dialog motywujący w pracy z trudnym klientem w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego oraz procedurze Niebieskiej Karty.

Realizujemy również szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, w tym badania z Tajemniczym Klientem. 
 

 

 W celu zapoznania się ze szczegółowym programem danego szkolenia, prosimy o kontakt na adres e-mail biuro@genesis.edu.pl bądź telefonicznie pod 535 166 888

Tematy szkoleń dla GKRPA:

Szkolenia, w zależności od tematyki prowadzą certyfikowani  specjaliści PARPA, terapeuci, psycholodzy, prawnicy. Nasi trenerzy to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w dziedzinach szkoleń które realizują.

Sprzedawcy napojów alkoholowych

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych