Genesis Szkolenia kontakt
Wyślij e-mail

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Kontakt

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

O nas

  

 

            535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

Adres e-mail genesis
Kontakt Genesis
Genesis - Strona Główna
Pracownicy Socjalni, Asystenci Rodzin

Szkolenia
Pracownicy Socjalni
i Asystenci Rodzin

Szkolenia, w zależności od tematyki prowadzą certyfikowani  specjaliści PARPA, terapeuci, psycholodzy, prawnicy. Nasi trenerzy to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w dziedzinach szkoleń które realizują.

 W celu zapoznania się ze szczegółowym programem danego szkolenia, prosimy o kontakt na adres e-mail biuro@genesis.edu.pl bądź telefonicznie pod 535 166 888

Tematy szkoleń:

Pozostałe:


 

 1. Superwizja Pracy Socjalnej (realizowane przez certyfikowanego superwizora)
   

 2. Superwizja z zakresu przemocy w rodzinie (realizowane przez certyfikowanego superwizora)
   
 3. Świadczenia rodzinne
   
 4. Fundusz alimentacyjny
   
 5. Kodeks Postępowania Administracyjnego
   
 6. Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w procesie wsparcia rodziny zastępczej
   
 7. RODO

Asystenci Rodzin:


 

 1. Asystent Rodziny w pracy z rodziną z problemem uzależnienia i współuzależnienia, problem przemocy w rodzinie w sytuacjach określonych Ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
   
 2. Asystent Rodziny - kompleksowe szkolenie w wymiarze teoretycznym, prawnym i metodycznym
   
 3. Praca asystenta rodziny w świetle Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
   
 4. Zadania asystenta rodziny wynikające z Art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - co to oznacza w praktyce?
   
 5.  Asystent rodziny - 40 godzinny program wdrażający w prace, wymiar praktyczny i teoretyczny

Pracownicy Socjalni:


 

 1. Kompendium wiedzy z zakresu pracy socjalnej
   
 2. Kontrakt socjalny jako podstawowe narzędzie pracy Pracownika Socjalnego
   
 3. Pracownik Socjalny w Zespole Interdyscyplinarny