Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych

Nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”

Kilka słów o szkoleniu:

W ramach szkolenia podjęte zostaną zagadnienia dotyczące prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych. Praktyczny wymiar szkolenia pozwala zrozumieć, w jaki sposób powinny zostać wprowadzone zmiany w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy domowej, które wynikają z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz regulacji towarzyszących. Program szkolenia uwzględnia również problematykę procedury ,,Niebieskie Karty” i wynikających z niej metodycznych etapów profesjonalnego pomagania wobec środowiska z problemem przemocy. Program z modułem „Niebieskie Karty” trwa dwa dni. Szkolenie ma charakter warsztatowy i kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

Cele szkolenia:   

 • Poznanie głównych założeń ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 • Poznanie zadań i obowiązków zespołu interdyscyplinarnego.
 • Poznanie zadań i obowiązków grup diagnostyczno-pomocowych.
 • Nabycie umiejętności dokumentowania podejmowanych działań wobec środowiska z problemem przemocy.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia procedury ,,Niebieskie Karty” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Nabyte umiejętności:

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz aktów towarzyszących. Uczestnik szkolenia będzie posiadał wiedzę na temat swoich obowiązków wynikających z pracy
w zespole interdyscyplinarnym bądź grupie diagnostyczno-pomocowej.   Ponadto szkolenie wyposaża w wiedzę dotyczącą technicznych kwestii funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, do których należą: sporządzenie regulaminu funkcjonowania zespołu, dokumentowanie posiedzeń zespołu oraz grup diagnostyczno-pomocowych, realizacja procedury ,,Niebieskie Karty” w oparciu o nowe zapisy dotyczące podejmowania działań pomocowych wobec osoby doświadczającej i stosującej przemoc.

Skrócony program szkolenia:

 1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej – główne kierunki zmian.
 2. Osoba doznająca i stosująca przemoc domową.
 3. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego na terenie gminy.
 4. Istota i rola grup diagnostyczno-pomocowych.
 5. Procedura ,,Niebieskie Karty” – moduł dodatkowy „NK”
 6. Zmiany w przepisach szczególnych dotyczących tematyki przemocy.
 7. Panel dyskusyjny, podsumowanie szkolenia.

W celu otrzymania pełnego opisu programu zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy.

Ważne informacje
Masz pytania? Wyślij formularz lub zadzwoń: 500 227 600.
Wyślij formularz kontaktowy

Wyślij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz w celu poznania szczegółów, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Biuro czynne
8:00 - 16:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie prowadzimy szkolenia i warsztaty?
  Zajęcia prowadzimy stacjonarnie we wskazanym przez klienta miejscu. Dojeżdżamy do siedziby a w razie potrzeby wynajmujemy salę zewnętrzną. Prowadzimy również szkolenia w formie online.
 • Czy szkolenia/warsztaty są płatne?
  Tak, zajęcia są płatne. Na prośbę klienta pomagamy w pozyskaniu funduszy na tego rodzaju działania. Wiele instytucji publicznych ma możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych projektów, z kolei placówki oświaty mogą wnioskować o finansowanie działań profilaktycznych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Jaki jest koszt zajęć?
  Dokładny koszt z ofertą kalkuluje nasz zespół po krótkiej rozmowie telefonicznej lub zapytaniu w formie e-mail. Na koszt wpływa tematyka zajęć, czas trwania, ich częstotliwość, jak również dodatkowe preferencje jak np. konkretna osoba do prowadzenia zajęć. W zależności od tych wytycznych przygotujemy dla Was ofertę współpracy.
 • Skąd jesteśmy?
  Nasza główna siedziba znajduje się pod Krakowem w miejscowości Limanowa. Natomiast szkolimy w całej Polsce. Współpracujemy z trenerami w wielu województwach, jesteśmy również bardzo mobilni, dlatego chętnie podejmujemy się współpracy w różnych zakątkach Polski. Co zresztą możecie zobaczyć na mapie w zakładce "O NAS".

Pozostałe szkolenia

gkrpa-oraz-zizespol-interdyscyplinarny
Grupy diagnostyczno-pomocowe

Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych

Nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”
gkrpagkrpa-oraz-zi
Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Zagadnienia dotyczące prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
pracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny

Praca z osobami doświadczającymi przemocy domowej

Wybrane kierunki oddziaływań w wymiarze prawnym, metodycznym oraz praktycznym
pomoc-spolecznapracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny
Dziecko krzywdzone
cross-circle