Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Zagadnienia dotyczące prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Kilka słów o szkoleniu

W ramach szkolenia podjęte zostaną zagadnienia dotyczące prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Praktyczny wymiar szkolenia pozwala zrozumieć, w jaki sposób powinny działać komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, które stanowią istotny element lokalnych systemów przeciwdziałania uzależnieniom. Program szkolenia uwzględnia również analizę przepisów, które znalazły się w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości i wynikających z niej metodycznych etapów profesjonalnego pomagania wobec środowiska z problemem uzależnień. Szkolenie ma charakter wykładowy i kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

Cele szkolenia:

 • Poznanie zadań i obowiązków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Nabycie umiejętności dokumentowania podejmowanych działań wobec środowiska.
  z problemem uzależnienia.
 • Nabycie umiejętności wydatkowania pieniędzy z budżetu przeznaczonego na
  działalność Komisji.
 • Zwiększenie skuteczności współpracy w ramach Komisji.

Nabyte umiejętności:

Uczestnik szkolenia będzie posiadał wiedzę na temat swoich obowiązków wynikających z pracy w komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz idei pracy w strukturze tychże komisji. Ponadto szkolenie wyposaża w wiedzę dotyczącą specyfiki zadań stawianych przedstawicielom instytucji, wchodzących w skład komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Podczas szkolenie uczestnik nabywa również umiejętność realizowania i prawidłowego dokumentowania zadań oraz obowiązków, zostaje zaznajomiony z metodyką działania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych– szkolenie przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy interdyscyplinarnej na rzecz środowiska domowego z problemem uzależnienia.

Skrócony program szkolenia:

 1. Zadania i obowiązki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Funkcje opiniująco-kontrolne Komisji.
 3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
  Przeciwdziałania Narkomanii.
 5. Zarządzanie budżetem przeznaczonym na działania Komisji.

W celu otrzymania pełnego opisu programu zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy.

 

Ważne informacje
Masz pytania? Wyślij formularz lub zadzwoń: 500 227 600.
Wyślij formularz kontaktowy

Wyślij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz w celu poznania szczegółów, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Biuro czynne
8:00 - 16:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie prowadzimy szkolenia i warsztaty?
  Zajęcia prowadzimy stacjonarnie we wskazanym przez klienta miejscu. Dojeżdżamy do siedziby a w razie potrzeby wynajmujemy salę zewnętrzną. Prowadzimy również szkolenia w formie online.
 • Czy szkolenia/warsztaty są płatne?
  Tak, zajęcia są płatne. Na prośbę klienta pomagamy w pozyskaniu funduszy na tego rodzaju działania. Wiele instytucji publicznych ma możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych projektów, z kolei placówki oświaty mogą wnioskować o finansowanie działań profilaktycznych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Jaki jest koszt zajęć?
  Dokładny koszt z ofertą kalkuluje nasz zespół po krótkiej rozmowie telefonicznej lub zapytaniu w formie e-mail. Na koszt wpływa tematyka zajęć, czas trwania, ich częstotliwość, jak również dodatkowe preferencje jak np. konkretna osoba do prowadzenia zajęć. W zależności od tych wytycznych przygotujemy dla Was ofertę współpracy.
 • Skąd jesteśmy?
  Nasza główna siedziba znajduje się pod Krakowem w miejscowości Limanowa. Natomiast szkolimy w całej Polsce. Współpracujemy z trenerami w wielu województwach, jesteśmy również bardzo mobilni, dlatego chętnie podejmujemy się współpracy w różnych zakątkach Polski. Co zresztą możecie zobaczyć na mapie w zakładce "O NAS".

Pozostałe szkolenia

gkrpa-oraz-zizespol-interdyscyplinarny
Grupy diagnostyczno-pomocowe

Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych

Nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”
gkrpagkrpa-oraz-zi
Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Zagadnienia dotyczące prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
pracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny

Praca z osobami doświadczającymi przemocy domowej

Wybrane kierunki oddziaływań w wymiarze prawnym, metodycznym oraz praktycznym
pomoc-spolecznapracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny
Dziecko krzywdzone
cross-circle