Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

Program wskazuje główne kierunki działania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej
i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

   Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań własnych gminy/powiatu należy opracowanie i realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Program wskazuje główne kierunki działania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Działania te dotyczą w szczególności profilaktyki, zapobiegania i ograniczania zjawiska przemocy domowej. Opracowany dokument powiązany jest z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy, Lokalnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w której wspieranie rodziny i poszczególnych jednostek w prawidłowym jej funkcjonowaniu oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa jest jednym z ważnych założeń.

Zajmiemy się przygotowaniem programu w sposób kompleksowy, uwzględniając przede wszystkim następujące obszary:

 • Aktualną diagnozę problemu.
 • Odniesienie do innych, aktualnie obowiązujących, dokumentów strategicznych.
 • Przejrzystą strukturę celów, zadań i działań.
 • Określenie sposobu realizacji wskazanych w programie działań.
 • Harmonogram realizacji działań, ze wskazaniem na działania o charakterze ciągłym.
 • Określenie zasad finansowania zaplanowanych działań.
 • Określenie jednostek odpowiedzialnych za realizację określonych w programie zadań/działań; wskazanie oczekiwanych rezultatów.
 • Określenie i opisanie wskaźników, które pozwolą w późniejszym czasie sprawdzić (zmierzyć), czy, i w jakim stopniu, odnotowano zmiany zachodzące na skutek realizacji programu.
 • Określenie terminu i sposobu przeprowadzenia ewaluacji wraz ze szczegółowym harmonogramem oraz wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za jej zaplanowanie.

W celu otrzymania pełnego opisu programu zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy

Ważne informacje
Masz pytania? Wyślij formularz lub zadzwoń: 500 227 600.
Wyślij formularz kontaktowy

Wyślij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz w celu poznania szczegółów, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Biuro czynne
8:00 - 16:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie prowadzimy szkolenia i warsztaty?
  Zajęcia prowadzimy stacjonarnie we wskazanym przez klienta miejscu. Dojeżdżamy do siedziby a w razie potrzeby wynajmujemy salę zewnętrzną. Prowadzimy również szkolenia w formie online.
 • Czy szkolenia/warsztaty są płatne?
  Tak, zajęcia są płatne. Na prośbę klienta pomagamy w pozyskaniu funduszy na tego rodzaju działania. Wiele instytucji publicznych ma możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych projektów, z kolei placówki oświaty mogą wnioskować o finansowanie działań profilaktycznych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Jaki jest koszt zajęć?
  Dokładny koszt z ofertą kalkuluje nasz zespół po krótkiej rozmowie telefonicznej lub zapytaniu w formie e-mail. Na koszt wpływa tematyka zajęć, czas trwania, ich częstotliwość, jak również dodatkowe preferencje jak np. konkretna osoba do prowadzenia zajęć. W zależności od tych wytycznych przygotujemy dla Was ofertę współpracy.
 • Skąd jesteśmy?
  Nasza główna siedziba znajduje się pod Krakowem w miejscowości Limanowa. Natomiast szkolimy w całej Polsce. Współpracujemy z trenerami w wielu województwach, jesteśmy również bardzo mobilni, dlatego chętnie podejmujemy się współpracy w różnych zakątkach Polski. Co zresztą możecie zobaczyć na mapie w zakładce "O NAS".

Pozostałe szkolenia

nauczycielepomoc-spolecznapracownicy-socjalniprojekty-i-dokumentyszkoly

Standardy ochrony małoletnich

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci to zadanie dla wielu podmiotów. Dlaczego i kto jest zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich?
projekty-i-dokumenty

Program Wspierania Rodziny

Utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
projekty-i-dokumenty

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Dokument zgodny z przepisami prawa w zakresie pomocy społecznej oraz zadań własnych powiatu
projekty-i-dokumenty

Gminna diagnoza problemów społecznych

Badanie ma na celu zdiagnozowanie występowania danego zjawiska na określonym obszarze, służyć poznaniu problemów określonych zbiorowości.
cross-circle