Program Wspierania Rodziny

Utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

Program Wspierania Rodziny

   Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zadań samorządu terytorialnego należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Głównym założeniem programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do funkcjonowania, poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.

Utworzony dokument dzięki doświadczeniu naszych specjalistów odpowiada na realne problemy, towarzyszące lokalnej społeczności, szczególnie w obszarze funkcjonowania rodziny. Najczęściej są nimi: ubóstwo, wyuczona bezradność, bezrobocie, poczucie izolacji, brak poczucia stabilizacji, problemy wychowawcze. Problemy te w znacznej części wynikają z wieloletnich, czy nawet wielopokoleniowych procesów, stąd zdiagnozowanie tych problemów wymaga skorzystania z wielu źródeł i gruntownej analizy problemów. Dokument powstaje w oparciu o rzetelną diagnozę uwzględniającą źródła wtórne oraz pierwotne.

Zajmiemy się przygotowaniem programu w sposób kompleksowy, uwzględniając przede wszystkim główne obszary problemowe w zakresie wspierania rodziny, które obejmują między innymi:

 • Wsparcie rodzin z dziećmi w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
 • Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny.
 • Koordynację działań różnych instytucji działających ze środowiskami dysfunkcyjnymi.
 • Zmniejszanie skali zjawiska zaburzających prawidłowe funkcjonowanie rodziny: ubóstwo, bezrobocie, nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia, przemoc domowa, brak kompetencji rodzicielskich.

Przygotowany program wpisuje się w efektywny dokument strategiczny, wyznaczający kierunki działań, które mają na celu doprowadzić do:

 • Zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych rodziny.
 • Tworzenie płaszczyzny komunikacji społecznej pomiędzy rodzinami dotkniętymi lub zagrożonymi kryzysem a innymi podmiotami społeczności lokalnej.
 • Zwiększanie kompetencji rodzicielskich przede wszystkim w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej dorosłych członków rodziny.
 • Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, które w konsekwencji prowadzą do podejmowania przez pracowników służb społecznych działań interwencyjnych.

W celu otrzymania pełnego opisu programu zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy.

Ważne informacje
Masz pytania? Wyślij formularz lub zadzwoń: 500 227 600.
Wyślij formularz kontaktowy

Wyślij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz w celu poznania szczegółów, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Biuro czynne
8:00 - 16:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie prowadzimy szkolenia i warsztaty?
  Zajęcia prowadzimy stacjonarnie we wskazanym przez klienta miejscu. Dojeżdżamy do siedziby a w razie potrzeby wynajmujemy salę zewnętrzną. Prowadzimy również szkolenia w formie online.
 • Czy szkolenia/warsztaty są płatne?
  Tak, zajęcia są płatne. Na prośbę klienta pomagamy w pozyskaniu funduszy na tego rodzaju działania. Wiele instytucji publicznych ma możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych projektów, z kolei placówki oświaty mogą wnioskować o finansowanie działań profilaktycznych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Jaki jest koszt zajęć?
  Dokładny koszt z ofertą kalkuluje nasz zespół po krótkiej rozmowie telefonicznej lub zapytaniu w formie e-mail. Na koszt wpływa tematyka zajęć, czas trwania, ich częstotliwość, jak również dodatkowe preferencje jak np. konkretna osoba do prowadzenia zajęć. W zależności od tych wytycznych przygotujemy dla Was ofertę współpracy.
 • Skąd jesteśmy?
  Nasza główna siedziba znajduje się pod Krakowem w miejscowości Limanowa. Natomiast szkolimy w całej Polsce. Współpracujemy z trenerami w wielu województwach, jesteśmy również bardzo mobilni, dlatego chętnie podejmujemy się współpracy w różnych zakątkach Polski. Co zresztą możecie zobaczyć na mapie w zakładce "O NAS".

Pozostałe szkolenia

nauczycielepomoc-spolecznapracownicy-socjalniprojekty-i-dokumentyszkoly

Standardy ochrony małoletnich

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci to zadanie dla wielu podmiotów. Dlaczego i kto jest zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich?
projekty-i-dokumenty

Program Wspierania Rodziny

Utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
projekty-i-dokumenty

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Dokument zgodny z przepisami prawa w zakresie pomocy społecznej oraz zadań własnych powiatu
projekty-i-dokumenty

Gminna diagnoza problemów społecznych

Badanie ma na celu zdiagnozowanie występowania danego zjawiska na określonym obszarze, służyć poznaniu problemów określonych zbiorowości.
cross-circle