Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu

Trening umiejętności w zakresie działań służących pomocy dziecku krzywdzonemu

Kilka słów o warsztacie:

Zachowania agresywne w niektórych środowiskach niestety są powszechne. Często jednak stoją za nimi inne niebezpieczne zjawiska, np. przemoc. W związku z powyższym proponowane szkolenie skoncentrowane jest na trzech wiodących punktach: przemoc wobec dziecka zarówno w domu, jak i w szkole, cyberprzemoc oraz przeprowadzanie procedury Niebieskie Karty.

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik poznaje problematykę przemocy w rodzinie, szkole oraz Internecie.
 • Uczestnik poznaje rolę, zadania i kompetencje szkoły w kontekście realizacji NK.
 • Uczestnik ćwiczy prowadzenie rozmowy z uczniem nakierowanej na rozpoznanie bądź wykluczenie problemu przemocy.
 • Uczestnik ćwiczy umiejętność rozpoznawania symptomów przemocy wobec dziecka.
 • Uczestnik poznaje sposoby ochrony dziecka przed cyberprzemocą.

Zakres tematyczny:

 1. Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu – charakterystyka.
 2. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka i diagnoza poszczególnych rodzajów przemocy na podstawie: zachowania i wypowiedzi dziecka, jego obrazu na tle klasy, a także zachowania i wypowiedzi rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
 3. Rozmowa z rodzicami stosującymi przemoc wobec dziecka i komunikacja z dzieckiem.
 4. Wdrażać procedurę NK czy nie? – odpowiedzialność pracowników szkoły.
 5. Uruchamianie procedury i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku.
 6. Mobbing rówieśniczy: definicja, przyczyny, rodzaje i rozpoznanie.
 7. Przeciwdziałanie mobbingowi wśród uczniów – rola nauczyciela, wychowawcy, pedagoga.
 8. Cyberbullying jako współczesne oblicze przemocy, zjawisko happy slappingu i sextingu.
 9. Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą i gdzie szukać pomocy?
 10. Doznawanie przemocy a przejawianie zachowań agresywnych – zależności.

Korzyści:

 • Usystematyzowanie informacji dotyczących zjawiska przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy i znajomość zagrożeń związanych ze światem wirtualnym.
 • Wzrost umiejętności w zakresie diagnozowania problemu przemocy.
 • Trening umiejętności w zakresie działań służących pomocy dziecku krzywdzonemu, w tym ustalenia bądź wykluczenia problemu przemocy.
 • Wskazówki dla praktyki szkolnej w zakresie realizacji NK.
 • Materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa.

W celu otrzymania oferty zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy.

Ważne informacje
Masz pytania? Wyślij formularz lub zadzwoń: 500 227 600.
Wyślij formularz kontaktowy

Wyślij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz w celu poznania szczegółów, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Biuro czynne
8:00 - 16:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie prowadzimy szkolenia i warsztaty?
  Zajęcia prowadzimy stacjonarnie we wskazanym przez klienta miejscu. Dojeżdżamy do siedziby a w razie potrzeby wynajmujemy salę zewnętrzną. Prowadzimy również szkolenia w formie online.
 • Czy szkolenia/warsztaty są płatne?
  Tak, zajęcia są płatne. Na prośbę klienta pomagamy w pozyskaniu funduszy na tego rodzaju działania. Wiele instytucji publicznych ma możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych projektów, z kolei placówki oświaty mogą wnioskować o finansowanie działań profilaktycznych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Jaki jest koszt zajęć?
  Dokładny koszt z ofertą kalkuluje nasz zespół po krótkiej rozmowie telefonicznej lub zapytaniu w formie e-mail. Na koszt wpływa tematyka zajęć, czas trwania, ich częstotliwość, jak również dodatkowe preferencje jak np. konkretna osoba do prowadzenia zajęć. W zależności od tych wytycznych przygotujemy dla Was ofertę współpracy.
 • Skąd jesteśmy?
  Nasza główna siedziba znajduje się pod Krakowem w miejscowości Limanowa. Natomiast szkolimy w całej Polsce. Współpracujemy z trenerami w wielu województwach, jesteśmy również bardzo mobilni, dlatego chętnie podejmujemy się współpracy w różnych zakątkach Polski. Co zresztą możecie zobaczyć na mapie w zakładce "O NAS".

Pozostałe szkolenia

nauczycielepomoc-spolecznapracownicy-socjalniprojekty-i-dokumentyszkoly

Standardy ochrony małoletnich

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci to zadanie dla wielu podmiotów. Dlaczego i kto jest zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich?
szkolyuczniowie
Program profilaktyczny Debata

Program rekomendowany Debata

Profilaktyka uzależnień od alkoholu
szkolyuczniowie
Program profilaktyczny Cukierki

Program profilaktyczny Cukierki

Rozwijanie umiejętności życiowych uczniów klas I-III
szkolyuczniowie

Naprzeciw przemocy

Jak wyrażać trudne dla nas emocje czy uczucia, by nie ranić siebie i innych?
cross-circle