Standardy ochrony małoletnich

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci to zadanie dla wielu podmiotów. Dlaczego i kto jest zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich?

STANDARD OCHRONY MAŁOLETNICH

OFERTA OPRACOWANIA DOKUMENTÓW ORAZ SZKOLEŃ

Do wprowadzenia STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH zobligowane są wszystkie jednostki w których może znajdować się dziecko bez opieki prawnych opiekunów.

Standardy ochrony małoletnich Standard ochrony małoletnich Wzór standard ochrony małoletnich

Uchwalona 13 lipca 2023 r. tzw. ustawa Kamilka, czyli ustawa o zmianach w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza nowe obligatoryjne obowiązki dotyczące przyjęcia i wdrożenia standardów ochrony małoletnich.

Nasza oferta zawiera:

 • Stworzenie dedykowanych dla danej placówki Standardów Ochrony Małoletnich
 • Przeprowadzenie szkolenia online/stacjonarnego dla pracowników instytucji/szkoły

Wdrożenie standardów ochrony małoletnich obowiązuje:

 • organ zarządzający jednostką systemu oświaty, inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
 • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

SKĄD WYNIKA POTRZEBA WDROŻENIA PROCEDUR OCHRONY MAŁOLETNICH?

 

Standardy ochrony małoletnich - dane

TWORZYMY STANDARDY DOPASOWANE DO ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I INSTYTUCJI POMOCOWYCH

Przygotowaliśmy ofertę wprowadzenia standardu ochrony małoletnich na terenie Państwa podmiotu, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nasze standardy są pisane i wdrażane z uwzględnieniem specyfiki danego podmiotu – nie pracujemy na gotowych wzorach dokumentów.

Przed przystąpieniem do stworzenia dla danego podmiotu standardów ochrony małoletnich, nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, rozeznają charakter, profil oraz rodzaj podmiotu.

Dokumenty i dane które analizujemy przed opracowaniem standardów dla placówek oświatowych:

 • statut szkoły
 • program wychowawczo-profilaktyczny
 • koncepcja pracy szkoły
 • specyfika społeczności szkolnej
 • potrzeby edukacyjnych wśród uczniów
 • zasoby kadrowe

W przypadku innych instytucji i firm, przesyłamy informacje jakie dokumenty należy przedstawić.

Przygotowanie standardów ochrony małoletnich dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej będzie polegało m.in. na zgłębieniu informacji na temat oferty wychowawczo-profilaktycznej kierowanej dla małoletnich.

Zwracamy szczególną uwagę na praktyczny wymiar przekazywanych dokumentów, co pozwala wdrożyć standardy, które charakteryzują się skutecznością, trafnością, efektywnością, a przede wszystkim użytecznością.
Nie tworzymy dokumentów do tak zwanej „szafy”.

Przepisy prawa wyznaczają kierunek tworzenia standardu.
Co zawierają standardy ochrony małoletnich?

Przygotowany przez naszych specjalistów dokument – standard ochrony małoletnich dostosowany jest do obowiązujących przepisów prawa oraz charakteru Państwa placówki/podmiotu. Dokument obejmuje m.in.:

 • Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich
 • Zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego
 • Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz
 • w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty
 • Zasady przeglądu i aktualizacji standardów
 • Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności
 • Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania
 • Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia
 • Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
 • W standardach uwzględnia się sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Standardy sporządza się mając na względzie konieczność ich zrozumienia przez osoby małoletnie

Oprócz opracowania standardu, oferta zawiera również organizację szkolenia dla wszystkich pracowników Państwa podmiotu/instytucji. Stanowi to istotny element wprowadzenia standardu w praktykę działalności danego podmiotu.

Oferta obejmuje realizację  szkolenia podczas którego, nasi specjaliści zapoznają uczestników z tematyką:

1.    Efektywnego systemu wsparcia małoletniego w kryzysie:
a)    skuteczna interwencja kryzysowa;
b)    efektywne wspieranie dzieci i młodzieży.

2.    Standardów ochrony małoletnich wdrożonych na terenie podmiotu/instytucji:
a)    standardy ochrony małoletnich - definiowanie;
b)    podmioty zobowiązane do wprowadzenia standardu ochrony małoletnich;
c)    wytyczne do opracowania standardów;
d)    dobre praktyki w zakresie opracowania standardów;
e)    kwestia dostępności standardów dla małoletnich.

3.    Procedury ,,Niebieskie Karty”:
a)    wszczynanie procedury w myśl znowelizowanego rozporządzenia;
b)    rola i zadania wobec małoletniego doświadczającego przemocy;
c)    rola i zadania grup diagnostyczno-pomocowych.

Dostępne warianty szkoleń:

- ONLINE na żywo - czas trwania ok. 4 godz. dydaktyczne
- ONLINE w formie nagrania - dostęp 7 dni - fragment szkolenia na górze strony.
- STACJONARNIE - w zależności od lokalizacji.

Prowadzimy szkolenia wszystkich jednostek których dotyczy obowiązek wprowadzenia standardów.

Masz pytanie? Zadzwoń: 789 700 873 lub 535 166 888
Wolisz e-mail lub formularz kontaktowy? Napisz a my ,odpowiemy jak najszybciej!
E-mail biuro@genesis.edu.pl

Ważne informacje
Forma szkolenia
Online/Stacjonarnie Opracowanie dokumentacji
Czas trwania
3-4 godz. dydaktyczne
Masz pytania? Wyślij formularz lub zadzwoń: 500 227 600.
Wyślij formularz kontaktowy

Wyślij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz w celu poznania szczegółów, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Biuro czynne
8:00 - 16:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Do kiedy powinniśmy wprowadzić standardy?
  W naszej opinii standard powinien zostać wprowadzony do 15 sierpnia 2024r. Od 15 lutego ustawa wchodzi w życie, a w jej treści znaleźć można informację, że na wdrożenie standardów jest 6 miesięcy od dnia wejścia w życie.
 • Ile trzeba czekać na opracowanie Standardu?
  Zazwyczaj dokumenty przygotowujemy w 2-3 tygodnie, natomiast w sytuacjach bardzo pilnych staramy się te terminy skrócić.
 • Dlaczego warto opracować standard dedykowany do swojej placówki?
  Dokument dostosowany do specyfiki pracy danej instytucji, daje pewność że wszelkie jej potrzeby zostały uwzględnione w opisanym standardzie. Musimy pamiętać, że przyjęty dokument to wytyczne do których należy się stosować i z których możemy być później rozliczeni. Dlatego opracowując standard, wczytujemy się w dokumenty danej instytucji, po to aby opracowanie było jak najbardziej dostosowane oraz możliwe do wdrożenia. Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu przemocy domowej. Szkolimy Zespoły Interdyscyplinarne, OPS-y, Oświatę z tego zakresu. Dlatego doskonale rozumiemy sytuację i potrzeby danych placówek.

Pozostałe szkolenia

nauczycielepomoc-spolecznapracownicy-socjalniprojekty-i-dokumentyszkoly

Standardy ochrony małoletnich

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci to zadanie dla wielu podmiotów. Dlaczego i kto jest zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich?
szkolyuczniowie
Program profilaktyczny Debata

Program rekomendowany Debata

Profilaktyka uzależnień od alkoholu
pomoc-spolecznapracownicy-socjalni
Superwizja Pracy Socjalnej

Superwizja Pracy Socjalnej

Superwizje grupowe i indywidualne dla pracowników OPS.
szkolyuczniowie
Program profilaktyczny Cukierki

Program profilaktyczny Cukierki

Rozwijanie umiejętności życiowych uczniów klas I-III
cross-circle