Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Dokument zgodny z przepisami prawa w zakresie pomocy społecznej oraz zadań własnych powiatu

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do opracowania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dokument powinien być punktem wyjścia oraz klamrą dla programów podejmujących zagadnienia pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych. Praca ze strony naszych specjalistów polega przede wszystkim na kompleksowym podejściu do przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dokument będzie zgodny z przepisami prawa w zakresie pomocy społecznej oraz zadań własnych powiatu.

Zajmiemy się przygotowaniem strategii w sposób kompleksowy poprzez:

 • Opracowanie szczegółowej diagnozy sytuacji społecznej o badania ankietowe wśród interesariuszy strategii.
 • Określenie prognozy zmian w zakresie objętym strategią.
 • Przeprowadzenie warsztatów, podczas których wypracujemy główne cele strategii oraz zaplanujemy konkretne działania, które przysłużą się ich realizacji wraz z wskaźnikami.
 • Wypracowanie sposobów realizacji strategii wraz z ramami finansowymi i jej monitoringiem.

Przygotowana strategia wpisuje się w efektywny dokument strategiczny, charakteryzujący się:

 • Odpowiedzią na konkretne wyzwania i potrzeby społeczności (na podstawie rzetelnej diagnozy społecznej).
 • Modelem partycypacji społecznej – jest bowiem dokumentem analizującym problemy całego środowiska lokalnego, a nie jedynie służb polityki społecznej.
 • Komplementarnością z dokumentami strategicznymi na poziomie powiatu, województwa, kraju.
 • Komplementarnością w stosunku do pozostałych dokumentów gminy o znaczeniu strategicznym.
 • Aktywnym modelem polityki społecznej.
 • założeniem budowania szerokiego partnerstwa lokalnego.

W celu otrzymania pełnego opisu programu zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy

 

Ważne informacje
Masz pytania? Wyślij formularz lub zadzwoń: 500 227 600.
Wyślij formularz kontaktowy

Wyślij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz w celu poznania szczegółów, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Biuro czynne
8:00 - 16:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie prowadzimy szkolenia i warsztaty?
  Zajęcia prowadzimy stacjonarnie we wskazanym przez klienta miejscu. Dojeżdżamy do siedziby a w razie potrzeby wynajmujemy salę zewnętrzną. Prowadzimy również szkolenia w formie online.
 • Czy szkolenia/warsztaty są płatne?
  Tak, zajęcia są płatne. Na prośbę klienta pomagamy w pozyskaniu funduszy na tego rodzaju działania. Wiele instytucji publicznych ma możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych projektów, z kolei placówki oświaty mogą wnioskować o finansowanie działań profilaktycznych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Jaki jest koszt zajęć?
  Dokładny koszt z ofertą kalkuluje nasz zespół po krótkiej rozmowie telefonicznej lub zapytaniu w formie e-mail. Na koszt wpływa tematyka zajęć, czas trwania, ich częstotliwość, jak również dodatkowe preferencje jak np. konkretna osoba do prowadzenia zajęć. W zależności od tych wytycznych przygotujemy dla Was ofertę współpracy.
 • Skąd jesteśmy?
  Nasza główna siedziba znajduje się pod Krakowem w miejscowości Limanowa. Natomiast szkolimy w całej Polsce. Współpracujemy z trenerami w wielu województwach, jesteśmy również bardzo mobilni, dlatego chętnie podejmujemy się współpracy w różnych zakątkach Polski. Co zresztą możecie zobaczyć na mapie w zakładce "O NAS".

Pozostałe szkolenia

nauczycielepomoc-spolecznapracownicy-socjalniprojekty-i-dokumentyszkoly

Standardy ochrony małoletnich

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci to zadanie dla wielu podmiotów. Dlaczego i kto jest zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich?
projekty-i-dokumenty

Program Wspierania Rodziny

Utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
projekty-i-dokumenty

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Dokument zgodny z przepisami prawa w zakresie pomocy społecznej oraz zadań własnych powiatu
projekty-i-dokumenty

Gminna diagnoza problemów społecznych

Badanie ma na celu zdiagnozowanie występowania danego zjawiska na określonym obszarze, służyć poznaniu problemów określonych zbiorowości.
cross-circle