Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Zadania i obowiązki sprzedawcy napojów alkoholowych.

Kilka słów o szkoleniu:

Alkohol stanowi we współczesnym świecie jedno z największych zagrożeń społecznych. Jego nadużywanie powoduje szereg poważnych problemów i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji, takich jak nieszczęśliwe wypadki, konflikty z prawem czy niechcianych kontakty seksualne. W wielu przypadkach do takiego stanu rzeczy przyczyniają się osoby sprzedające alkohol nieletnim czy nietrzeźwym. Mogą one przy tym działać zarówno powodowane chęcią zwiększania swojego zysku, jak też po prosty z braku stosownej wiedzy. W obu przypadkach skutki ich nieetycznego bądź lekkomyślnego zachowania niekorzystnie odbijają się na całej lokalnej społeczności. Szkolenie dedykowane jest dla sprzedawców napojów alkoholowych, w trakcie którego zwraca się szczególną uwagę na zadania i obowiązki sprzedawców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Szkolenie ma charakter wykładowy i kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.

Cele szkolenia:  

 • Zwiększenie wiedzy i świadomości przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Zwiększenie wiedzy pracowników punktów sprzedaży w zakresie odpowiedzialności wynikającej z wykonywanej pracy.

Nabyte umiejętności:

Szkolenie oparte o strategię indywidualnego kontaktu z osobami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych w celu umocnienia wizerunku jednostek nadzorujących (np. Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejska, Policja, itp.), ujednolicenia wiedzy uczestników na temat zasad przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Wyjaśnienie wątpliwości i ukierunkowanie słuchaczy na prawdziwe informacje dotyczące handlu alkoholem.

Skrócony program szkolenia:

 1. Podstawowe akty prawne.
 2. Omówienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 3. Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Wygaśnięcie zezwolenia.
 5. Przesłanki do cofnięcia zezwolenia.
 6. Zagrożenia związane z piciem alkoholu.
 7. Asertywna odmowa

W celu otrzymania pełnego opisu programu zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy.

Ważne informacje
Masz pytania? Wyślij formularz lub zadzwoń: 500 227 600.
Wyślij formularz kontaktowy

Wyślij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz w celu poznania szczegółów, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Biuro czynne
8:00 - 16:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie prowadzimy szkolenia i warsztaty?
  Zajęcia prowadzimy stacjonarnie we wskazanym przez klienta miejscu. Dojeżdżamy do siedziby a w razie potrzeby wynajmujemy salę zewnętrzną. Prowadzimy również szkolenia w formie online.
 • Czy szkolenia/warsztaty są płatne?
  Tak, zajęcia są płatne. Na prośbę klienta pomagamy w pozyskaniu funduszy na tego rodzaju działania. Wiele instytucji publicznych ma możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych projektów, z kolei placówki oświaty mogą wnioskować o finansowanie działań profilaktycznych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Jaki jest koszt zajęć?
  Dokładny koszt z ofertą kalkuluje nasz zespół po krótkiej rozmowie telefonicznej lub zapytaniu w formie e-mail. Na koszt wpływa tematyka zajęć, czas trwania, ich częstotliwość, jak również dodatkowe preferencje jak np. konkretna osoba do prowadzenia zajęć. W zależności od tych wytycznych przygotujemy dla Was ofertę współpracy.
 • Skąd jesteśmy?
  Nasza główna siedziba znajduje się pod Krakowem w miejscowości Limanowa. Natomiast szkolimy w całej Polsce. Współpracujemy z trenerami w wielu województwach, jesteśmy również bardzo mobilni, dlatego chętnie podejmujemy się współpracy w różnych zakątkach Polski. Co zresztą możecie zobaczyć na mapie w zakładce "O NAS".

Pozostałe szkolenia

gkrpa-oraz-zizespol-interdyscyplinarny
Grupy diagnostyczno-pomocowe

Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych

Nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”
gkrpagkrpa-oraz-zi
Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Zagadnienia dotyczące prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
pracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny

Praca z osobami doświadczającymi przemocy domowej

Wybrane kierunki oddziaływań w wymiarze prawnym, metodycznym oraz praktycznym
pomoc-spolecznapracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny
Dziecko krzywdzone
cross-circle