Wsparcie dziecka z rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu.

Kompendium wiedzy na temat wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Kilka słów o szkoleniu:

Postrzeganie rodziny w optyce systemowej ułatwia nam zrozumienie złożoności sytuacji rodzin alkoholowych, ma także znaczenie w kontekście pomocy udzielanej dzieciom zmagającym się z lękiem i kłopotami spowodowanymi przez nadużywających alkohol rodziców. Alkoholizm jest integralnym i nieusuwalnym komponentem całej rodziny, a także rodzinnej sieci społecznych powiązań. Bywa, że alkoholizm postrzegany jest jako „cichy członek rodziny”, ponieważ generuje rodzinną dynamikę i wpływa na jej funkcjonowanie. Wchodzi w interakcje i wywiera wpływ na każdego członka rodziny. Podczas szkolenia poruszane są najistotniejsze kwestie dotyczące zasad wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dziecka z rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu. Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy i kończy się uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.

Cele szkolenia:  

 • Nabycie/poszerzenie wiedzy nt. uzależnień oraz wsparcia dziecka z rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu/innych substancji psychoaktywnych;
 • Nabycie/poszerzenie umiejętności z zakresu pracy psychologicznej i pedagogicznej z dzieckiem z rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu oraz jego rodziną, niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań zawodowych;
 • Nabycie kompetencji w obszarze profilaktyki uzależnień.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy będą mieli możliwość udoskonalenia warsztatu metodycznego w pracy z dziećmi oraz rodzinami, których członkowie zmagają się z uzależnieniami. Uczestnicy szkolenia nabywają konkretne  umiejętności komunikacji interpersonalnej i motywowania rodzin do szeroko rozumianej zmiany. Szkolenie przyczynia się do zwiększenia świadomość celowości działań podejmowanych przez specjalistów świadczących wsparcie psychologiczne bądź pedagogiczne wobec dzieci oraz rodzin.

Skrócony program szkolenia:

 1. Rodzina z problemem alkoholowym ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci.
 2. Rozpoznawanie dzieci z rodzin alkoholowych będących w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz nastoletnim.
 3. Mechanizmy funkcjonowania dzieci z rodzin alkoholowych.
 4. Wsparcie psychologiczne dzieci z środowisk wieloproblemowych– dobre praktyki.
 5. Metody i techniki pracy z dzieckiem w kontakcie indywidualnym
 6. Nastawienie na wzmacnianie zasobów dziecka i rodziny – wykorzystanie metody „Kids’s Skills” w pracy psychologicznej.

W celu otrzymania pełnego opisu programu zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy.

Ważne informacje
Masz pytania? Wyślij formularz lub zadzwoń: 500 227 600.
Wyślij formularz kontaktowy

Wyślij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz w celu poznania szczegółów, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Biuro czynne
8:00 - 16:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie prowadzimy szkolenia i warsztaty?
  Zajęcia prowadzimy stacjonarnie we wskazanym przez klienta miejscu. Dojeżdżamy do siedziby a w razie potrzeby wynajmujemy salę zewnętrzną. Prowadzimy również szkolenia w formie online.
 • Czy szkolenia/warsztaty są płatne?
  Tak, zajęcia są płatne. Na prośbę klienta pomagamy w pozyskaniu funduszy na tego rodzaju działania. Wiele instytucji publicznych ma możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych projektów, z kolei placówki oświaty mogą wnioskować o finansowanie działań profilaktycznych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Jaki jest koszt zajęć?
  Dokładny koszt z ofertą kalkuluje nasz zespół po krótkiej rozmowie telefonicznej lub zapytaniu w formie e-mail. Na koszt wpływa tematyka zajęć, czas trwania, ich częstotliwość, jak również dodatkowe preferencje jak np. konkretna osoba do prowadzenia zajęć. W zależności od tych wytycznych przygotujemy dla Was ofertę współpracy.
 • Skąd jesteśmy?
  Nasza główna siedziba znajduje się pod Krakowem w miejscowości Limanowa. Natomiast szkolimy w całej Polsce. Współpracujemy z trenerami w wielu województwach, jesteśmy również bardzo mobilni, dlatego chętnie podejmujemy się współpracy w różnych zakątkach Polski. Co zresztą możecie zobaczyć na mapie w zakładce "O NAS".

Pozostałe szkolenia

gkrpa-oraz-zizespol-interdyscyplinarny
Grupy diagnostyczno-pomocowe

Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych

Nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”
gkrpagkrpa-oraz-zi
Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Zagadnienia dotyczące prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
pracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny

Praca z osobami doświadczającymi przemocy domowej

Wybrane kierunki oddziaływań w wymiarze prawnym, metodycznym oraz praktycznym
pomoc-spolecznapracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny
Dziecko krzywdzone
cross-circle