Szkolenia dla nauczycieli:
 

1. Rozmowy z rodzicami
2. Przemoc wśród uczniów
3. Procedura niebieskiej karty
4. Narkotyki 
5. Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu
6. Uzależnienia behawioralne
7. Motywowanie do nauki
8. Interwencja profilaktyczna w szkole
9. Skuteczna komunikacja

 

Rekomendowane:
 

1. Unplugged

2. Spójrz Inaczej

3. Szkolna interwencja profilaktyczna

Spotkania z rodzicami:

 

1. Dogadajmy się - skuteczna komunikacja

2. Motywowanie

3. Spędzanie wolnego czasu

4. Narkotyki i używki 

5. Zbuduj samoocenę

6. Nie dla cyberprzemocy

7. Inteligencja emocjonalna - rozwój dziecka

8. Szkoła rodzica - cykl spotkań

 

Programy warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

(autorskie):
 

1.  Agresja i przemoc rówieśnicza.

2.  Używki (papierosy, alkohol, energetyki, itp.)

3.  Uzależnienia.

4. Narkotyki (dopalacze, narkotyki).

5.  Radzenie sobie ze stresem.

6. Samoocena.

7. Hejt w internecie.

8. Cyber świat.

9. Słowa mają moc.

10. E-papierosy

11. Motywowanie do nauki

12. Spędzanie wolnego czasu

Rekom
endowane programy:

1. Unplugged
2. Spójrz Inaczej
3. Debata

Badania środowiska szkolnego

 

Jak to wygląda w praktyce?


 

1. Wyznaczamy cel badania

2. Określamy grupę objętą badaniem (uczniowie, nauczyciele, rodzice)

3 .Dobieramy odpowiednie narzędzia i metody

4. Przedstawiamy proponowany kwestionariusz pytań

5. Przystępujemy do realizujemy badania

6. Tworzymy analizy i opracowanie

7. Oddajemy gotowy raport do zaakceptowania

8. Po zaakceptowaniu, przesyłamy gotowe dopracowania.
9. Proponujemy działania profilaktyczne

Nasze
postrzeganie profilaktyki

 

Proponowane zajęcia w myśl naszej idei, mają być pomocną ręką wyciągniętą w stronę młodzieży. Dotyczą one bowiem, problemów z którymi na co dzień borykają się uczniowie szkół. Tematy jakie poruszamy należą obecnie do największych zagrożeń z jakimi może spotkać się młodzież w wieku szkolnym.  Naszym celem nie jest zastraszanie słuchaczy. Pragniemy aby nasi uczestnicy posiadali kompetentną wiedzę, która pozwoli im przeciwstawić się napotkanym problemom. Stawiamy na profilaktykę, ponieważ ona zapobiega a nie leczy. Pozwala zwalczyć problem zanim ten urośnie w siłę. Dzięki niej powstają wśród słuchaczy pożądane postawy, które są nieocenione na drodze podejmowania ważnych decyzji. Bowiem to odpowiednia postawa jest siłą napędową każdej aktywność.

Złożoność problemów nie pozwala działać punktowo, dlatego przygotowaliśmy szereg działań profilaktycznych dających szansę na poprawę zastanej sytuacji. Dlatego w naszych ofertach posiadamy programy nie tylko dla młodzieży ale także dla pedagogów i opiekunów, którzy tworzą najbliższe środowisko uczniów. Podczas warsztatów nie zapominamy o rozwoju kompetencji interpersonalnych. Są one niezwykle ważne, często  niedoceniane a  ich znaczenia może w przyszłości zaważyć nad losem dziecka. Należy jednak pamiętać, że istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność działań profilaktycznych jest regularne obejmowanie nimi danej grupy.

 

 

Gminny Program Profilaktyczny
Szkolenia dla urzędów

 

 

Gdzie jesteśmy ?

 

 

Działamy na terenie całej Polski. Realizujemy warsztat profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, jak również szkolenia i pogadanki dla rodziców i nauczycieli. W zależności od potrzeb, na każdym województwie są nasi specjaliści: terapeuci, psycholodzy i pedagodzy.

 

 

Dlaczego ?

 

Wierzymy w skuteczność naszych działań a co za tym idzie, poprawę sytuacji w wielu szkołach, rodzinach i społecznościach. Chętnie współpracujemy z różnymi instytucjami o podobnym profilu działalności. Jesteśmy lub tez będziemy rodzicami, bratem, siostrą i jak każdy, kochamy swoich bliskich. Chcemy żeby było im jak najlepiej. Pracując z dziećmi i młodzieżą realizujemy swoje idee, wierząc w to, że poprzez swoje zadania wpływamy na dobre wychowanie przyszłych pokoleń .

 

 

Jak to wygląda ?


Programy warsztatów profilaktycznych realizujemy w oparciu o przeprowadzoną analizę problemu, poprzez rozmowy z pedagogiem czy w oparciu o przeprowadzoną przez nas diagnozę sytuacji problemowej w szkole. Opieramy się na sprawdzonych działaniach dobranych adekwatnie do grupy objętej programem zajęć. Realizujemy programy autorskie oraz rekomendowane przez instytucje: PARPA, ORE, KBPN.

Rozwój dziecka

POZNAJ NASZĄ OBECNĄ KAMPANIĘ
- CYBERPRZEMOC

 

http://hejtojestslabe.pl/

Zobacz opis

Warsztaty dla uczniów, szkolenia, pogadanki dla rodziców i nauczycieli

Badania

Warsztaty

Szkolenia

Pogadanki

Materiały

Wskazówka Szkolenia

(12) 422 00 52
biuro@genesis.edu.pl

Więcej o nas ...

Co robimy ?

 

 • Badania środowiska szkolnego

 • Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

 • Szkolenia dla nauczycieli

 • Pogadanki dla rodziców

 • Materiały profilaktyczne

 • Projekty kampanii 

 

Genesis - Strona Główna
Kontakt Genesis
Adres e-mail genesis
Programy profilaktyczne

Co robimy ?

 

 • Badania środowiska szkolnego

 • Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

 • Szkolenia dla nauczycieli

 • Pogadanki dla rodziców

 • Materiały profilaktyczne

 • Projekty kampanii 

 

 

 

Gdzie jesteśmy ?

 

 

Działamy na terenie całej Polski. Realizujemy warsztat profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, jak również szkolenia i pogadanki dla rodziców i nauczycieli. W zależności od potrzeb, na każdym województwie są nasi specjaliści: terapeuci, psycholodzy i pedagodzy.

 

 

 

Dlaczego ?

 

Wierzymy w skuteczność naszych działań a co za tym idzie, poprawę sytuacji w wielu szkołach, rodzinach i społecznościach. Chętnie współpracujemy z różnymi instytucjami o podobnym profilu działalności. Jesteśmy lub tez będziemy rodzicami, bratem, siostrą i jak każdy, kochamy swoich bliskich. Chcemy żeby było im jak najlepiej. Pracując z dziećmi i młodzieżą realizujemy swoje idee, wierząc w to, że poprzez swoje zadania wpływamy na dobre wychowanie przyszłych pokoleń .

 

 

Nasze postrzeganie profilaktyki

 

Proponowane zajęcia w myśl naszej idei, mają być pomocną ręką wyciągniętą w stronę młodzieży. Dotyczą one bowiem, problemów z którymi na co dzień borykają się uczniowie szkół. Tematy jakie poruszamy należą obecnie do największych zagrożeń z jakimi może spotkać się młodzież w wieku szkolnym.  Naszym celem nie jest zastraszanie słuchaczy. Pragniemy aby nasi uczestnicy posiadali kompetentną wiedzę, która pozwoli im przeciwstawić się napotkanym problemom. Stawiamy na profilaktykę, ponieważ ona zapobiega a nie leczy. Pozwala zwalczyć problem zanim ten urośnie w siłę. Dzięki niej powstają wśród słuchaczy pożądane postawy, które są nieocenione na drodze podejmowania ważnych decyzji. Bowiem to odpowiednia postawa jest siłą napędową każdej aktywność.

Złożoność problemów nie pozwala działać punktowo, dlatego przygotowaliśmy szereg działań profilaktycznych dających szansę na poprawę zastanej sytuacji. Dlatego w naszych ofertach posiadamy programy nie tylko dla młodzieży ale także dla pedagogów i opiekunów, którzy tworzą najbliższe środowisko uczniów. Podczas warsztatów nie zapominamy o rozwoju kompetencji interpersonalnych. Są one niezwykle ważne, często  niedoceniane a  ich znaczenia może w przyszłości zaważyć nad losem dziecka. Należy jednak pamiętać, że istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność działań profilaktycznych jest regularne obejmowanie nimi danej grupy.

 

 

Zapraszamy do kontaktu

Realizujemy również kampanie edukacyjne tworzone "pod klucz". Według zaleceń oraz przedstawionych wytycznych. Składają się one z materiałów, szkoleń oraz  zaplanowanych wspólnie wydarzeń.

            al. Krasińskiego 1/637
            31-111 Kraków

               NIP 737-217-29-88

 

            tel. 12 422 00 52

             

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

O nas

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

Genesis Szkolenia Kraków

STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

Facebook | LinkedIn

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

Facebook link Genesis
Wyślij e-mail
Genesis Szkolenia kontakt