Po szczegółowe programy warsztatów profilaktycznych zapraszamy do kontaktu lub przesłania formularza

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Przycisk

1. Rozmowy z rodzicami
2. Przemoc wśród uczniów
3. Procedura niebieskiej karty
4. Narkotyki 
5. Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu
6. Uzależnienia behawioralne
7. Motywowanie do nauki
8. Interwencja profilaktyczna w szkole
9. Skuteczna komunikacja

 

Rekomendowane:
1. Unplugged

2. Szkolna interwencja profilaktyczna

Programy profilaktyczne - Szkolenia dla nauczycieli

KONTAKT

WYŚLIJ FORMULARZ

PROGRAM REKOMENDOWANY UNPLUGGED

PROGRAM REKOMENDOWANY DEBATA

Ludzie i zwierzęta - jeden świat

Stres mój sprzymierzeniec

Depresja mi nie straszna

Cyberświat

Halo! Tu Fonoholizm

Spędzanie wolnego czasu

Asertywność

FAS - FASD
Płodowy zespół alkoholowy

E-papierosy - poznaj całą prawdę

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA RODZICÓW

Używki - Nie, dziękuje!

Nie dam się uzależnieniom!

Narkotyki - Zrobić na złość dilerowi!

Samoocena mój fundament

Cyberprzemoc 
By nie nienawidzić w sieci - HEJT

Agresja i przemoc rówieśnicza

Słowa mają moc

Motywacja... i jedziesz dalej!

Budowanie poczucia własnej wartości

Tolerancja

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Imię

Nazwisko

E-mail:

Nr. tel

Tematy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedstawienia oferty.

Wyślij 
Wyślij 
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Imię

Nazwisko

E-mail:

Nr. tel

Tematy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedstawienia oferty.

Wyślij 
Wyślij 
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

1. Dogadajmy się - skuteczna komunikacja

2. Motywowanie

3. Spędzanie wolnego czasu

4. Narkotyki i używki 

5. Zbuduj samoocenę

6. Nie dla cyberprzemocy

7. Inteligencja emocjonalna - rozwój dziecka

8. Szkoła rodzica - cykl spotkań

Warsztaty dla uczniów, szkolenia, pogadanki dla rodziców i nauczycieli

W sprawie szkoleń dla rodziców i nauczycieli prosimy o kontakt telefoniczny lub przez formularz/e-mail

Co robimy ?

 

 • Badania środowiska szkolnego

 • Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

 • Szkolenia dla nauczycieli

 • Pogadanki dla rodziców

 • Materiały profilaktyczne

 • Projekty kampanii 

 

 

 

Gdzie jesteśmy ?

 

 

Działamy na terenie całej Polski. Realizujemy warsztat profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, jak również szkolenia i pogadanki dla rodziców i nauczycieli. W zależności od potrzeb, na każdym województwie są nasi specjaliści: terapeuci, psycholodzy i pedagodzy.

 

 

 

Dlaczego ?

 

Wierzymy w skuteczność naszych działań a co za tym idzie, poprawę sytuacji w wielu szkołach, rodzinach i społecznościach. Chętnie współpracujemy z różnymi instytucjami o podobnym profilu działalności. Jesteśmy lub tez będziemy rodzicami, bratem, siostrą i jak każdy, kochamy swoich bliskich. Chcemy żeby było im jak najlepiej. Pracując z dziećmi i młodzieżą realizujemy swoje idee, wierząc w to, że poprzez swoje zadania wpływamy na dobre wychowanie przyszłych pokoleń .

 

 

Nasze postrzeganie profilaktyki

 

Proponowane zajęcia w myśl naszej idei, mają być pomocną ręką wyciągniętą w stronę młodzieży. Dotyczą one bowiem, problemów z którymi na co dzień borykają się uczniowie szkół. Tematy jakie poruszamy należą obecnie do największych zagrożeń z jakimi może spotkać się młodzież w wieku szkolnym.  Naszym celem nie jest zastraszanie słuchaczy. Pragniemy aby nasi uczestnicy posiadali kompetentną wiedzę, która pozwoli im przeciwstawić się napotkanym problemom. Stawiamy na profilaktykę, ponieważ ona zapobiega a nie leczy. Pozwala zwalczyć problem zanim ten urośnie w siłę. Dzięki niej powstają wśród słuchaczy pożądane postawy, które są nieocenione na drodze podejmowania ważnych decyzji. Bowiem to odpowiednia postawa jest siłą napędową każdej aktywność.

Złożoność problemów nie pozwala działać punktowo, dlatego przygotowaliśmy szereg działań profilaktycznych dających szansę na poprawę zastanej sytuacji. Dlatego w naszych ofertach posiadamy programy nie tylko dla młodzieży ale także dla pedagogów i opiekunów, którzy tworzą najbliższe środowisko uczniów. Podczas warsztatów nie zapominamy o rozwoju kompetencji interpersonalnych. Są one niezwykle ważne, często  niedoceniane a  ich znaczenia może w przyszłości zaważyć nad losem dziecka. Należy jednak pamiętać, że istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność działań profilaktycznych jest regularne obejmowanie nimi danej grupy.

 

 

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Numer kontaktowy
Tematy warsztatów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedstawienia oferty.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Proszę o przesłanie pełnej oferty

O NAS - NASZE POSTRZEGANIE PROFILAKTYKI

DIAGNOZA - BADANIE ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez wysłanie formularza/e-maila
biuro@genesis.edu.pl

Zobacz opis

http://hejtojestslabe.pl/

POZNAJ NASZĄ OBECNĄ KAMPANIĘ
- CYBERPRZEMOC

 

Imię

Nazwisko

Twój e-mail:

Nr. tel

Tematy  warsztatów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedstawienia oferty.
Wyślij 
Wyślij 
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zobacz opis

Realizujemy również kampanie edukacyjne tworzone "pod klucz". Według zaleceń oraz przedstawionych wytycznych. Składają się one z materiałów, szkoleń oraz  zaplanowanych wspólnie wydarzeń.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DEBATA

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DEBATA

Więcej informacji o programie rekomendowanym Debata:

Jak to wygląda w praktyce?


 

1. Wyznaczamy cel badania

2. Określamy grupę objętą badaniem (uczniowie, nauczyciele, rodzice)

3 .Dobieramy odpowiednie narzędzia i metody

4. Przedstawiamy proponowany kwestionariusz pytań

5. Przystępujemy do realizujemy badania

6. Tworzymy analizy i opracowanie

7. Oddajemy gotowy raport do zaakceptowania

8. Po zaakceptowaniu, przesyłamy gotowe dopracowania.
9. Proponujemy działania profilaktyczne

Nasze
postrzeganie profilaktyki

 

Proponowane zajęcia w myśl naszej idei, mają być pomocną ręką wyciągniętą w stronę młodzieży. Dotyczą one bowiem, problemów z którymi na co dzień borykają się uczniowie szkół. Tematy jakie poruszamy należą obecnie do największych zagrożeń z jakimi może spotkać się młodzież w wieku szkolnym.  Naszym celem nie jest zastraszanie słuchaczy. Pragniemy aby nasi uczestnicy posiadali kompetentną wiedzę, która pozwoli im przeciwstawić się napotkanym problemom. Stawiamy na profilaktykę, ponieważ ona zapobiega a nie leczy. Pozwala zwalczyć problem zanim ten urośnie w siłę. Dzięki niej powstają wśród słuchaczy pożądane postawy, które są nieocenione na drodze podejmowania ważnych decyzji. Bowiem to odpowiednia postawa jest siłą napędową każdej aktywność.

Złożoność problemów nie pozwala działać punktowo, dlatego przygotowaliśmy szereg działań profilaktycznych dających szansę na poprawę zastanej sytuacji. Dlatego w naszych ofertach posiadamy programy nie tylko dla młodzieży ale także dla pedagogów i opiekunów, którzy tworzą najbliższe środowisko uczniów. Podczas warsztatów nie zapominamy o rozwoju kompetencji interpersonalnych. Są one niezwykle ważne, często  niedoceniane a  ich znaczenia może w przyszłości zaważyć nad losem dziecka. Należy jednak pamiętać, że istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność działań profilaktycznych jest regularne obejmowanie nimi danej grupy.

 

 

Gminny Program Profilaktyczny
Szkolenia dla urzędów

 

 

Gdzie jesteśmy ?

 

 

Działamy na terenie całej Polski. Realizujemy warsztat profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, jak również szkolenia i pogadanki dla rodziców i nauczycieli. W zależności od potrzeb, na każdym województwie są nasi specjaliści: terapeuci, psycholodzy i pedagodzy.

 

 

Dlaczego ?

 

Wierzymy w skuteczność naszych działań a co za tym idzie, poprawę sytuacji w wielu szkołach, rodzinach i społecznościach. Chętnie współpracujemy z różnymi instytucjami o podobnym profilu działalności. Jesteśmy lub tez będziemy rodzicami, bratem, siostrą i jak każdy, kochamy swoich bliskich. Chcemy żeby było im jak najlepiej. Pracując z dziećmi i młodzieżą realizujemy swoje idee, wierząc w to, że poprzez swoje zadania wpływamy na dobre wychowanie przyszłych pokoleń .

 

 

Jak to wygląda ?


Programy warsztatów profilaktycznych realizujemy w oparciu o przeprowadzoną analizę problemu, poprzez rozmowy z pedagogiem czy w oparciu o przeprowadzoną przez nas diagnozę sytuacji problemowej w szkole. Opieramy się na sprawdzonych działaniach dobranych adekwatnie do grupy objętej programem zajęć. Realizujemy programy autorskie oraz rekomendowane przez instytucje: PARPA, ORE, KBPN.

Rozwój dziecka

POZNAJ NASZĄ OBECNĄ KAMPANIĘ
- CYBERPRZEMOC

 

http://hejtojestslabe.pl/

Więcej o nas ...

Co robimy ?

 

 • Badania środowiska szkolnego

 • Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

 • Szkolenia dla nauczycieli

 • Pogadanki dla rodziców

 • Materiały profilaktyczne

 • Projekty kampanii 

 

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY  DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

 

E-PAPIEROSY – POZNAJ CAŁĄ PRAWDĘ - UZALEŻNIENIA - SZKODLIWOŚĆ - ZDROWIE

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Program warsztatu zakłada minimalizację ryzyka inicjacji i eksperymentowania
z e-papierosami i ukierunkowany jest na czynniki chroniące i promujące zdrowy styl życia.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Uświadomienie roli zdrowego stylu życia w profilaktyce różnych zagrożeń społecznych
2. Przedstawienie informacji dotyczących uzależnień
3. Przedstawienie informacji o e-papierosach
4. Zidentyfikowanie przyczyn i konsekwencji sięgania po e-papierosy
5. Obalenie mitów dotyczących e-palenia
6. Ćwiczenie asertywności jako narzędzia skutecznego odmawiania
7. Wypracowanie alternatywnych sposobów radzenia sobie z e-nałogiem.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

 

 FAS –PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY I SPEKTRUM PŁODOWYCH ZABURZEŃ ALKOHOLOWYCH

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Warsztat jest skierowany do uczniów głównie szkół średnich. Ideą zajęć jest przekazanie młodzieży szerokiej wiedzy na temat choroby będącej skutkiem spożywania alkoholu podczas ciąży, jednak nadrzędnym celem jest kształtowanie odpowiedzialnych postaw młodych ludzi – przyszłych rodziców.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Ukazanie znaczenia zdrowia jako wartości w życiu człowieka
2. Przekazanie informacji na temat rozwoju dziecka w życiu płodowym
3. Uświadamianie rangi wpływu rodziców na rozwój dziecka od momentu poczęcia
4. Ukazanie związku pomiędzy zachowaniem pijącej matki a nieodwracalnością
ewentualnych zaburzeń rozwojowych dziecka i towarzyszących temu
konsekwencji
5. Wzbudzenie odpowiedzialnej postawy
6. Kształtowanie umiejętności w zakresie asertywnego odmawiania.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

 

ZROBIĆ NA ZŁOŚĆ DILEROWI! - UZALEŻNIENIA - NARKOTYKI - DOPALACZE - ASERTYWNOŚĆ

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Zminimalizowanie ryzyka inicjacji i eksperymentowania z substancjami zakazanym i wśród
młodzieży szkolnej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu niszczycielskiego wpływu narkotyków i dopalaczy na  organizm człowieka.
2. Zobrazowania różnicy między dopalaczami a narkotykami.
3. Wspólne znalezienie przyczyn i konsekwencji sięgania po narkotyki.
4. Obalenie mitów dotyczących substancji psychoaktywnych.
5. Dostarczenie strategii radzenia sobie z wpływem rówieśniczym.
6. Zapoznanie z zagrożeniami wynikającymi z sięgania po narkotyki i dopalacze.
7. Wypracowane alternatywnych, sposobów radzenia sobie z trudnościami.
8. Uświadomienie innych, zdrowych form spędzania wolnego czasu.
9. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
10. Doskonalenie asertywnych sposobów radzenia sobie z wpływem rówieśniczym.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA KLAS 4-7

 

PROGRAM REKOMENDOWANY DEBATA - PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA - PRZECIWDZIAŁANIE

 

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne/klasa

 

Cel główny: Opóźnienie pierwszej inicjacji alkoholowej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Wzrost wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych

2. Promocja zdrowego trybu życia

3. Kształtowanie przekonań normatywnych

4. Zmniejszenie ryzyka inicjacji alkoholowej

5. Wzmocnienie asertywności

Rekomendacje: 
 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

 

Więcej informacji na podstronie: Program profilaktyczny debata - KLIKNIJ

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-8

 

LUDZIE I ZWIERZĘTA - JEDEN ŚWIAT - PRZEMOC WOBEC ZWIERZĄT - EMPATIA

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: kształtowanie odpowiedniej postawy dzieci i młodzieży względem zwierząt poprzez zachęcenie do przełamywania społecznego „przyzwolenia” na okrutne traktowanie zwierząt oraz skonfrontowanie myślenia uczestników w podjętym temacie z normami wynikającymi z etyki.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Uświadomienie młodzieży znaczenia empatii oraz poszanowania innych istot
żywych
2. Wskazanie zależności między traktowaniem zwierząt a relacjami z ludźmi
3. Zaznajomienie uczniów z pojęciem przemocy wobec zwierząt
4. Kształtowanie odpowiedzialnych postaw służących humanitarnemu traktowaniu
zwierząt
5. Wyposażenie w kompetencje pozwalające na szacowanie ryzyka wystąpienia
przemocy wobec zwierząt.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

 

PROGRAM REKOMENDOWANY UNPLUGGED- PRZECIWDZIAŁANIE SUBSTANCJOM UZALEŻNIAJĄCYM

 

Czas trwania: 12 godzin lekcyjnych/klasa

 

Cel główny: Przeciwdziałanie przyjmowania substancji uzależniających.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych - tytoniu, alkoholu, narkotyków

Wzrost wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych

2. Zmiana postaw i opinii wobec używania środków psychoaktywnych.

3. Kształtowanie przekonań normatywnych

4. Ograniczenie rozwoju intensywności używania substancji uzależniających. 

5. Wzmocnienie asertywności

Rekomendacje: 
 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA KLAS 1-8 

 

SAMOOCENA MÓJ FUNDAMENT - WIARA W SIEBIE

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Rozwinięcie umiejętności w zakresie budowania samooceny oraz wzmacniania wiary we
własne możliwości.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Rozwinięcie zdolności w zakresie dostrzegania swoich myśli, odczuć, pragnień i działań.
2. Uświadomienie jak ważna jest akceptacja własnych zalet i wad.
3. Opracowanie strategii radzenie sobie z własnymi sukcesami i porażkami.
4. Zobrazowanie, iż każdy z nas posiada odpowiedzialność za własne działania.
5. Doskonalenie asertywności rozumianej jako wyrażanie samego siebie nie raniąc przy tym innych.
6. Nauka wyznaczania celów i ich realizacji.
7. Rozwijanie umiejętności w zakresie akceptacji własnej osoby.
8. Wzmocnienie wiedzy w zakresie automotywacji.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-8

 

BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTNOŚCI I PEWNOŚCI SIEBIE

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: przekazanie  dzieciom i młodzieży szerokiej wiedzy na temat budowania poczucia własnej wartości, akceptacji siebie, pewności siebie i zdobywania pozycji w grupie rówieśniczej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Uświadomienie młodzieży znaczenia relacji z samym sobą oraz innymi ludźmi w procesie budowania poczucia własnej wartości
2. Zaznajomienie uczniów z pojęciem pewności siebie i samooceny
3. Kształcenie umiejętności przydatnych w budowaniu pewności siebie.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-8

 

MOTYWACJA... I JEDZESZ DALEJ! - WYZNACZANIE CELÓW - SKUTECZNA NAUKA

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Zwiększenie motywacji do realizowania wyznaczonych celów.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Poznanie podstawowych pojęć związanych z motywacją
2. Wzbudzenie refleksji nad własną motywacją w dążeniu do osiągania wyznaczonych
celów.

3. Poznanie sposobów na skuteczną motywacje

4. Nauka wyznaczania celów

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

 

TOLERANCJA - UPRZEDZENIA - POGLĄDY - RELACJE

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: przekazanie młodzieży szerokiej wiedzy na temat tolerancji.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Uświadomienie młodzieży znaczenia tolerancji jako poszanowania poglądów, cech i zachowań innych ludzi we współczesnym świecie oraz przyczyn braku tolerancji
2. Wskazanie zależności między postawą tolerancyjną a relacjami w codziennym życiu
3. zaznajomienie uczniów z pojęciem uprzedzeń i stereotypów
4. kształtowanie odpowiedzialnych postaw służących właściwej reakcji w sytuacji
zetknięcia się z odmiennościami.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 5-8 

 

DEPRESJA MI NIE STRASZNA - RELACJE - EMOCJE  - JAK REAGOWAĆ

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: przekazanie młodzieży szerokiej wiedzy na temat relacji interpersonalnych, budowania poczucia własnej wartości czy akceptacji siebie, w kontekście ochrony przed depresją i innymi zaburzeniami w codziennym funkcjonowaniu.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 

1. Uświadomienie młodzieży znaczenia relacji oraz emocji w codziennym życiu
2. Zaznajomienie uczniów ze zjawiskiem depresji
3. Kształtowanie odpowiedzialnych postaw służących właściwej reakcji w sytuacji
zetknięcia się z osobami przejawiającymi stany depresyjne.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 

 

CYBERŚWIAT - NOWE TECHNOLOGIE - MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - UZALEŻNIENIA 

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny: Kształtowanie pożądanych postaw oraz zdrowych wzorców zachowań względem korzystania z cyber urządzeń.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Przedstawieniem uczestnikom jak ważna jest komunikacja interpersonalna.
2. Wspólne wypracowanie zagrożeń oraz korzyści płynących z korzystania z cyber mediów.
3. Uświadomienie słuchaczom jak niebezpieczne jest uzależnienie behawioralne.
4. Zobrazowanie słuchaczom jak postępuje mechanizm uzależnienia behawioralnego.
5. Zaprezentowanie świadomych i zdrowych strategii używania cyber urządzeń
zapobiegających przed uwikłaniem w wir uzależnienia.
6. Wspólne wypracowanie możliwych modeli spędzania wolnego czasu bez korzystania z cyber urządzeń.

WARSZTAT PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS KLAS 3-8

 

HALO! TU FONOHOLIZM! - UZALEŻNIENIA OD URZĄDZEŃ MOBILNYCH 

 

Czas trwania: 90 min/klasa

 

Cel główny:&#x