Budowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie gminy

Zadania i obowiązki służb na rzecz interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów

Kilka słów o szkoleniu:

   Współpraca międzyinstytucjonalna stanowi coraz to większą wartość w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Kooperacja winna być oparta na podejściu wielopłaszczyznowym, pozwalającym szeroko przyglądać się zjawiskom społecznym i inicjować zmiany społeczne. Proponowane szkolenie jest okazją do zacieśnienia współpracy między lokalnymi służbami, które działają na rzecz mieszkańców gminy. Ponadto część warsztatowa szkolenia stanowi okazję do poznania wzajemnych kompetencji służb w zakresie rozwiązywania określonych problemów i wypracowania optymalnych procedur współpracy w tym zakresie. Warsztat jest również okazją do integracji różnych środowisk zawodowych,
a także daje możliwość usprawnienia współpracy międzyinstytucjonalnej. Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy i kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

Cele szkolenia:

 • Nabycie wiedzy na temat wzajemnych kompetencji służb w zakresie rozwiązywania różnorodnych problemów z którymi zmagają się lokalne społeczności.
 • Zrozumienie idei współpracy interdyscyplinarnej na rzecz rozwiązywania problemów.
 • Nabycie umiejętności współpracy międzyinstytucjonalnej.
 • Integracja służb działających na rzecz osób/rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy szkolenia oprócz nabycia umiejętności współpracy międzyinstytucjonalnej, nabywają umiejętność wypracowania standardów i rozwiązań praktycznych w zakresie realnego współdziałania instytucji, organizacji na rzecz rozwiązywania określonych kontekstów problematycznych, które pojawiają się na terenie gminy - posiadają umiejętność identyfikacji prawnych ram współpracy, szans i ograniczeń z uwzględnieniem przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie podmiotów stanowiących grupę docelową szkolenia.

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa.
 2. Rola i zadania instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej - warsztat.
 3. Zasady współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych - warsztat.
 4. Techniki pomocne w budowaniu procesu grupowego nastawionego na realizację działań - wykład.
 5. Wymiana dotychczasowych doświadczeń służb.
 6. Panel dyskusyjny,  podsumowanie szkolenia.

W celu otrzymania pełnego opisu programu zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy.

 

Ważne informacje
Masz pytania? Wyślij formularz lub zadzwoń: 500 227 600.
Wyślij formularz kontaktowy

Wyślij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz w celu poznania szczegółów, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Biuro czynne
8:00 - 16:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie prowadzimy szkolenia i warsztaty?
  Zajęcia prowadzimy stacjonarnie we wskazanym przez klienta miejscu. Dojeżdżamy do siedziby a w razie potrzeby wynajmujemy salę zewnętrzną. Prowadzimy również szkolenia w formie online.
 • Czy szkolenia/warsztaty są płatne?
  Tak, zajęcia są płatne. Na prośbę klienta pomagamy w pozyskaniu funduszy na tego rodzaju działania. Wiele instytucji publicznych ma możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych projektów, z kolei placówki oświaty mogą wnioskować o finansowanie działań profilaktycznych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Jaki jest koszt zajęć?
  Dokładny koszt z ofertą kalkuluje nasz zespół po krótkiej rozmowie telefonicznej lub zapytaniu w formie e-mail. Na koszt wpływa tematyka zajęć, czas trwania, ich częstotliwość, jak również dodatkowe preferencje jak np. konkretna osoba do prowadzenia zajęć. W zależności od tych wytycznych przygotujemy dla Was ofertę współpracy.
 • Skąd jesteśmy?
  Nasza główna siedziba znajduje się pod Krakowem w miejscowości Limanowa. Natomiast szkolimy w całej Polsce. Współpracujemy z trenerami w wielu województwach, jesteśmy również bardzo mobilni, dlatego chętnie podejmujemy się współpracy w różnych zakątkach Polski. Co zresztą możecie zobaczyć na mapie w zakładce "O NAS".

Pozostałe szkolenia

nauczycielepomoc-spolecznapracownicy-socjalniprojekty-i-dokumentyszkoly

Standardy ochrony małoletnich

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci to zadanie dla wielu podmiotów. Dlaczego i kto jest zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich?
pomoc-spolecznapracownicy-socjalni
Superwizja Pracy Socjalnej

Superwizja Pracy Socjalnej

Superwizje grupowe i indywidualne dla pracowników OPS.
gkrpa-oraz-zizespol-interdyscyplinarny
Grupy diagnostyczno-pomocowe

Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych

Nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”
gkrpagkrpa-oraz-zi
Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Zagadnienia dotyczące prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
cross-circle