Firma Genesis Centrum Edukacyjne - Szkoleniowe przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
DEBATA

Genesis - Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół.

Założenia są proste - wyjść naprzeciw Twoim potrzebom.

 

 

 

 

 Zobacz aktualne szkolenia 

Krótki skrót z prowadzonych przez nas warsztatów profilaktycznych w Gminie Pawłowiczki. Zajęcia dotyczyły tematyki cyberprzemocy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko hejtu. Poruszane były także tematy współpracy w grupie, spędzania wolnego czasu, pasji i marzeń a wszystko poprzez rozwijanie inteligencji emocjonalnej. 

Zobacz skrót prowadzonego przez nas warsztatu w ramach kampanii
dot. Cyberprzemocy "HEJ To jest słabe".

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Aktualne szkolenia

GKRPA, ZI, OPS

więcej...

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Współpraca GKRPA

OPS - UMiG

 

Komisje Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

 

Zespoły Interdyscyplinarne

 

Pracownicy Socjalni 

 

Asystenci Rodzin

Szkolnictwo

 

Nauczyciele

 

Uczniowie

 

Rodzice

Programy profilaktyczne dla oświaty

Badania i Analizy

 

Strategie i programy rozwiązywania problemów społecznych


Diagnozy Problemów Społecznych


Kampanie profilaktyczne

Hejt Kampania Społeczna, Edukacyjna

Kampania „HEJ To jest słabe” skierowana jest do dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz dorosłych mieszkańców. Tematyka oscyluje głównie wokół zagadnień tj: racjonalne korzystanie z zasobów sieci, zagrożenia związane z jej użytkowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy i uzależnienia od Internetu. Odbiorcy mają również możliwość zapoznania się z ogólnodostępnymi źródłami pomocy i wsparcia w zakresie problemów świata wirtualnego.

Poznaj naszą Kampanię!
Cyberprzemoc - HEJ To jest słabe 

Partnerzy

Pracownicy Socjalni, AR, KRPA
Genesis - Strona Główna

535 166 888/500 040 834

biuro@genesis.edu.pl

Kontakt Genesis
Adres e-mail genesis

  

 

            500 040 834/ 535 166 888

 

            biuro@genesis.edu.pl

 

 

 

O nas

W Genesis zajmujemy się kompleksową edukacją gmin i szkół w zakresie profilaktyki problemów społecznych, oraz efektywnymi szkoleniami dla biznesu. Prowadzimy warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkolenia dla GKRPA, ZI, OPS, Szkół i Firm.

Kontakt

STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA PROJEKTY 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe 

 

Genesis Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe

Wyślij e-mail
Genesis Szkolenia kontakt