Standardy ochrony małoletnich

Wybierz kategorię szkoleń, która Cię interesuje
Szkolenia :: Kategorie
  • Projekty i dokumenty (6)
Wybierz kategorię szkoleń, która Cię interesuje
filtruj
filtruj
nauczycielepomoc-spolecznapracownicy-socjalniprojekty-i-dokumentyszkoly

Standardy ochrony małoletnich

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci to zadanie dla wielu podmiotów. Dlaczego i kto jest zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich?
szkolyuczniowie
Program profilaktyczny Debata

Program rekomendowany Debata

Profilaktyka uzależnień od alkoholu
pomoc-spolecznapracownicy-socjalni
Superwizja Pracy Socjalnej

Superwizja Pracy Socjalnej

Superwizje grupowe i indywidualne dla pracowników OPS.
gkrpa-oraz-zizespol-interdyscyplinarny
Grupy diagnostyczno-pomocowe

Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych

Nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”
gkrpagkrpa-oraz-zi
Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Zagadnienia dotyczące prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
gkrpagkrpa-oraz-zinauczycielepomoc-spolecznazespol-interdyscyplinarny
Budowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie gminy - Szkolenia dla ZI

Budowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie gminy

Zadania i obowiązki służb na rzecz interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów
szkolyuczniowie
Program profilaktyczny Cukierki

Program profilaktyczny Cukierki

Rozwijanie umiejętności życiowych uczniów klas I-III
szkolyuczniowie
Program rekomendowany Unplugged

Program rekomendowany Unplugged

Przeciwdziałanie substancjom uzależniającym.
szkolyuczniowie

Bajki terapeutyczne dla najmłodszych

Odkrywanie emocji poprzez historie. Rozwój umiejętności życiowych
szkolyuczniowie

Nie dam się uzależnieniom!

Gdzie ma początek uzależnienie? Nie daję się uzależnieniom, czyli jak do nich nie dopuścić
szkolyuczniowie

Zrobić na złość dilerowi

Wpływ „wspomagaczy” na życie. Doskonalenie sposobów radzenia sobie z wpływem rówieśniczym
szkolyuczniowie

Używki – nie dziękuję!

Wpływ używek na człowieka. Dobra zabawa bez używek? To możliwe!
szkolyuczniowie

Naprzeciw przemocy

Jak wyrażać trudne dla nas emocje czy uczucia, by nie ranić siebie i innych?
szkolyuczniowie

Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie

Co robię, by dobrze czuć się z samym sobą? Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości
szkolyuczniowie

Słowa mają moc!

Jak ważna jest komunikacja z innymi? Doskonalenie sztuki mówienia i słuchania
szkolyuczniowie

Cyberświat

Kształtowanie postawy świadomego uczestnika cyberprzestrzeni
szkolyuczniowie

By nie nienawidzić w sieci

Różne formy hejtu. Poznanie strategii radzenia sobie z hejterami
projekty-i-dokumenty

Program Wspierania Rodziny

Utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
projekty-i-dokumenty

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

Program wskazuje główne kierunki działania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
projekty-i-dokumenty

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Program w zakresie profilaktyki, integracji społecznej osób uzależnionych
projekty-i-dokumenty

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Dokument zgodny z przepisami prawa w zakresie pomocy społecznej oraz zadań własnych powiatu
szkolyuczniowie

Samoocena – mój fundament

Czy potrafię cieszyć się ze swoich sukcesów? Zwiększenie szansy na akceptację siebie
rodziceszkoly

Nie dla cyberprzemocy – pogadanka profilaktyczna dla rodziców

Racjonalne korzystanie z zasobów sieci – jak nauczyć tego swojego dziecka?
rodziceszkoly

Narkotyki – warsztat dla rodziców

Jak chronić dziecko przed zagrożeniami? Rozmowa z dziećmi, nie tylko o narkotykach
rodziceszkoly

Dopalacze – warsztat dla rodziców

Zdobycie informacji w tematyce zagrożenia dopalaczami. Jak rozmawiać z dzieckiem?
nauczycieleszkoly

Interwencja profilaktyczna w szkole

Nauczyciel jako interwent kryzysowy. Emocje i zachowania osoby w kryzysie

Konflikt i Mediacje

Uzyskanie informacji dotyczących diagnozowania zjawiska konfliktu i sposobów na rozwiązanie go
nauczycieleszkoly

Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu

Trening umiejętności w zakresie działań służących pomocy dziecku krzywdzonemu
nauczycieleszkoly

Realizacja procedury „Niebieskie Karty” przez nauczycieli

Postępowanie szkoły w przypadku podejrzenia o zastosowanie przemocy
rodziceszkoly

Odkrywam, poznaję i wzmacniam dziecko

Umiejętność udzielania wsparcia emocjonalnego dzieciom w zakresie rozwoju ich talentów
rodziceszkoly

Dogadajmy się

Mówić czy słuchać? – realia komunikacji. Wskazówki dotyczące wsparcia dzieci w ich rozwoju
nauczycieleszkoly

Budowanie relacji w zespołach klasowych – Integracja klasy

Umożliwienie przyjrzenia się trudnościom wynikającym z kontaktów bezpośrednich klasy
nauczycieleszkoly

Agresja i przemoc wśród uczniów – rozmowy z rodzicami

Wskazanie skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnymi rodzicami
nauczycieleszkoly

Profilaktyka uzależnień w szkole (papierosy, e-papierosy i narkotyki)

Problematyka w zakresie przeciwdziałania nikotynizmowi i narkomanii. Interwencja profilaktyczna
szkolyuczniowie

Stres - mój sprzymierzeniec

Co Cię stresuje? Spożytkuj stres na swoją korzyść. Trening antystresowy
szkolyuczniowie

Czas - moja wartość, czyli jak z niego korzystać najlepiej dla siebie?

Pojęcie intencjonalnego spędzania czasu. Ćwiczenie planowania swoich obowiązków i czasu wolnego
szkolyuczniowie

Motywacja… i jedziesz dalej!

Istota motywacji. Co mnie motywuje? Wydobywanie wewnętrznej motywacji
szkolyuczniowie

Ludzie i zwierzęta – jeden świat

Kształtowanie humanitarnej postawy młodych ludzi względem zwierząt
szkolyuczniowie

Halo! Like! Reels! Tu Fonoholizm!

Czym jest fonoholizm oraz jakie są jego skutki? Racjonalne korzystanie z urządzeń mobilnych
szkolyuczniowie

FAS – płodowy zespół alkoholowy

Konsekwencje FAS. Kształtowanie odpowiedzialnych postaw młodych ludzi
szkolyuczniowie

E-papierosy – poznaj całą prawdę

Co wiemy o e-papierosach? Konsekwencje e-palenia. Fakty i mity
szkolyuczniowie

Depresja mi nie straszna

Czym jest depresja? Jak przeciwdziałać trudnym sytuacjom oraz je rozwiązywać
szkolyuczniowie

Komunikacja z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami – sztuka asertywności

Asertywne komunikowanie się z innymi ludźmi. Wyrażanie własnych potrzeb
szkolyuczniowie

Stwórz z emocji sprzymierzeńca i rozwijaj inteligencjęemocjonalną

Rozumienie i „zarządzanie” swoimi emocjami. Świadome przeżywanie emocji
szkolyuczniowie

Budowanie relacji w zespołach klasowych w warunkach edukacji stacjonarnej

Jak rozmawiać z moimi kolegami i koleżankami? Swobodna rozmowa oraz radzenie sobie z emocjami
szkolyuczniowie

Odkrywam, poznaję i wzmacniam siebie

Jak wzmacniać siebie będąc młodym człowiekiem? Wrodzone talenty, realizacja marzeń i celów
projekty-i-dokumenty

Gminna diagnoza problemów społecznych

Badanie ma na celu zdiagnozowanie występowania danego zjawiska na określonym obszarze, służyć poznaniu problemów określonych zbiorowości.
asystenci-rodzinpomoc-spolecznapracownicy-socjalni
Praca Socjalna Stres

Stres i wypalenie zawodowe

Skuteczne metody i techniki radzenia sobie z kryzysem, trening relaksacyjny
pomoc-spolecznapracownicy-socjalni
Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

Kompleksowa wiedza na temat zaburzeń psychicznych oraz możliwości działań socjalnych w tym zakresie
pomoc-spolecznapracownicy-socjalni
pomoc-spolecznapracownicy-socjalni

Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych

Procedury postępowania interwencyjnego pracownika socjalnego
pomoc-spolecznapracownicy-socjalni
Superwizja Pracy Socjalnej

Praca socjalna oparta o nowatorskie metody – dialog motywujący

Motywacja w procesie pomagania, wskazówki dla pracownika socjalnego, jak skutecznie motywować
pomoc-spolecznapracownicy-socjalni

Metodyka działania w profesjonalnym pomaganiu – narzędzia pracy socjalnej

Przegląd narzędzi pracy socjalnej wykorzystywanych w zależności od zdiagnozowanego problemu
pomoc-spolecznapracownicy-socjalni

Metodyka działania w profesjonalnym pomaganiu – kontrakt socjalny

Kompleksowa wiedza na temat kontraktu socjalnego jako narzędzia prowadzenia pracy socjalnej
pomoc-spolecznapracownicy-socjalni

Ustawa o pomocy społecznej w praktyce i orzecznictwie

Wiedza na temat bieżących zmian w ustawie o pomocy społecznej
asystenci-rodzinpomoc-spoleczna

Praca asystenta rodziny – warsztat kompetencji zawodowych

Doskonalenie umiejętności w zakresie metod i narzędzi przydatnych w codziennej pracy asystentów rodziny
asystenci-rodzinpomoc-spoleczna

Asystentura rodzinna w środowisku z problemem przemocy domowej

Diagnozowanie sytuacji osoby doświadczającej przemocy, budowanie planu pomocy
asystenci-rodzinpomoc-spoleczna

Asystentura rodzinna w pracy z rodziną z problemem uzależnień

Metody i narzędzia przydatne w codziennej pracy asystentów rodziny
pomoc-spolecznapracownicy-socjalni

Bezpieczeństwo pracownika socjalnego w trakcie wykonywania czynności zawodowych

Najważniejsze aspekty w zakresie bezpieczeństwa pracowników socjalnych
asystenci-rodzinpomoc-spoleczna
pracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny

Praca z osobami doświadczającymi przemocy domowej

Wybrane kierunki oddziaływań w wymiarze prawnym, metodycznym oraz praktycznym
pomoc-spolecznapracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny
Dziecko krzywdzone
zespol-interdyscyplinarny
Przemoc w rodzinie przeciwdziałanie

Metodyka działania grup diagnostyczno-pomocowych

Praca ze środowiskiem domowym z problemem przemocy w oparciu o podejście interdyscyplinarne
pomoc-spolecznapracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny
Szkolenie dla ZI - Charakterystyka pracy z osobami stosującymi przemoc domową

Charakterystyka pracy z osobami stosującymi przemoc domową

Realizacja zadań i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa
gkrpagkrpa-oraz-zi
Wsparcie dziecka z rodziny z problemem alkoholowym

Wsparcie dziecka z rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu.

Kompendium wiedzy na temat wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
gkrpagkrpa-oraz-zi
Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Zadania i obowiązki sprzedawcy napojów alkoholowych.
gkrpagkrpa-oraz-zi
Zadania i obowiązki KRPA na rzecz środowiska z problemem uzależnienia od alkoholu.

Zadania i obowiązki KRPA na rzecz środowiska z problemem uzależnienia od alkoholu.

Pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie metod i narzędzi przydatnych w codziennej pracy.

Nie ma szkolenia którego szukasz?
Nic nie szkodzi!

Nasz zespół ekspertów przygotuje dedykowane szkolenie, dostosowane do potrzeb Twojej placówki.
Wyślij formularz
Tylko w 2023 roku
zaufało nam już +374 instytucji
Szkoły, Urzędy Miast i Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, Przedszkola, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Świetlice Środowiskowe, GKRPA, ZI i inni.
(...) W sumie zrealizowano 24 edycje warsztatu dla uczniów i 8 edycji warsztatu dla rodziców. Sposób prowadzenia warsztatów, w tym wiedza, przygotowanie merytoryczne trenera i zaangażowanie koordynatora spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem zamojskich placówek oświatowych. Współpraca ta pozwala rekomendować firmę Genesis jako rzetelnego wykonawcę.
Prezydent Miasta
Zamość
(...) Opracowana diagnoza problemów społecznych spełnia wszelkie oczekiwania. Profesjonalne wykonanie oraz terminowość jej wykonania daje podstawę uznania firmy jako kompetentnej i godnej polecenia.
Burmistrz Miasta
Kluczbork
(...) Szkolenie przeprowadzono na wysokim poziomie, trenerzy przedstawili w przystępny i interesujący sposób zagadnienia związane z powyższą tematyką, było ono zrealizowane w sposób nie tylko metodyczny, ale również i praktyczny. Nasi pracownicy pozytywnie ocenili przeprowadzone szkolenie, dzięki czemu podnieśli swoje kompetencji i umiejętności. Genesis to rzetelna firma, którą polecamy z pełnym przekonaniem.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Witnica
(...) Profesjonalizm prowadzących, zastosowane metody i techniki pracy oraz zakres warsztatów zostały wysoko ocenione przez uczniów oraz nauczycieli. Z przyjemnością polecamy prowadzących jako solidnych i godnych zaufania trenerów, a Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Genesis jako skutecznego i rzetelnego realizatora programów profilaktycznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego
Złotoryja
(...) Zajęcia przeprowadzone przez Pana Michała Gluzka spełniły oczekiwania tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w pełnym zakresie, a trener wykazał się szeroką wiedzą merytoryczną, praktyczną oraz bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Polecamy GENESIS Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe jako sprawdzonego partnera wykonującego swoją pracę w sposób profesjonalny z zachowaniem wszystkich standardów dobrej współpracy.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Świebodzin
(...) Z pełnym przekonaniem chcemy polecić firmę Genesis jako rzetelnego i godnego zaufania partnera, który wywiązuje się z zawartych umów a także służy pomocą w dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalnych i spersonalizowanych usług firmy Genesis.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Środa Śląska
(...) Trenerzy wykazali się wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnością prowadzenia zajęć w sposób ciekawy i zachęcający do współpracy. W związku z powyższym polecamy firmę Genesis jako rzeczowego partnera do współpracy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bolesławiec
(...) Szkolenia uzyskały bardzo wysokie oceny wśród uczestników. Jakość prowadzonych szkoleń pozwala nam z całą pewnością zarekomendować prowadzącego jako trenera kompetentnego, zaangażowanego, z dużym doświadczeniem zawodowym oraz umiejętnością szybkiego i swobodnego nawiązywania kontaktu z grupą.
Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Białystok
(...) Zajęcia w wymiarze 337 godzin dydaktycznych dla 49 pracowników socjalnych... Zajęcia odbywały się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting, zgodnie z harmonogramem oraz zawartą umową. W związku z powyższym, możemy polecić firmę Genesis jako rzetelną i profesjonalną.
Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Gliwice
(...) Trenerka - świetnie przygotowana merytorycznie - miała właściwe podejście do uczestników i łatwo nawiązała z nimi kontakt. W czasie trwania zajęć stworzyła przyjazną atmosferę sprzyjającą otwartości uczniów i swobodnej wypowiedzi. Reagowała na ich potrzeby i oczekiwania, elastycznie dopasowując treści. Urozmaicona forma warsztatów spowodowała duże zaangażowanie i aktywność uczniów. Sami uczestnicy wyrazili bardzo pozytywne opinie na temat sposobu, treści oraz kształtu prowadzonych zajęć.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 8
Krosno
(...) Trener był dobrze przygotowany, stosował różne metody, które angażowały wszystkich uczestników i sprawiły, że gimnazjaliści chętnie uczestniczyli w warsztatach. Zabawy zostały dostosowane do możliwości i dojrzałości młodzieży, co pozytywnie wpłynęło na ich aktywność. Podczas warsztatów wypowiadali się o nich w samych superlatywach, każdy dostał dawkę solidnej wiedzy wraz z konkretnymi przykładami, jak tę wiedzę od razu zastosować w praktyce. Uczestnicy warsztatów określili je jako bardzo ciekawe i chętnie wzięliby udział w kolejnych.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego
Krapkowice
(...) Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników. Niniejszym listem pragniemy wyrazić nasze zadowolenie i podziękowanie za organizację i profesjonalne przeprowadzenie szkolenia.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Żagań
(...) Z przekonaniem polecamy firmę Genesis jako rzetelnego i godnego zaufania partnera, który wywiązuje się z zawartych umów a także służy pomocą w dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Zlecone firmie zadanie zostało wykonane sprawnie i solidnie, a termin wykonania zadania został dotrzymany. Polecamy Ją jako fachowego i odpowiedzialnego wykonawcę.
Burmistrz Korfantowa
Korfantów
(...) Przedstawiciel firmy szybko przygotował, a następnie sprawnie koordynował realizację harmonogramu spotkań superwizyjnych. Firma GENESIS zapewniła szkoleniowca o wysokich kwalifikacjach, a w ocenie pracowników socjalnych - uczestników spotkać superwizyjnych, również osobę o znakomitych predyspozycjach i rozległej wiedzy z zakresu pomocy społecznej oraz szeroko rozumianego systemu wsparcia społeczngo.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Międzyrzec Podlaski
(...) Pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z jakości usług świadczonych przez firmę "Genesis", wielkie zaangażowanie włożone w prace nad tworzeniem Strategii, a także pełen profesjonalizm i sprawną komunikację. Zapewniamy, iż Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "GENESIS" jest partnerem solidnym i wiarygodnym. Usługi świadczone przez tą firmę w pełni zaspokoiły nasze wymagania i są godne polecenia.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Kolbuszowa
Zobacz referencje
cross-circle