Charakterystyka pracy z osobami stosującymi przemoc domową

Realizacja zadań i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa

Kilka słów o szkoleniu:

W ramach szkolenia podejmowane są zagadnienia dotyczące prawnych i praktycznych aspektów pracy z osobą stosującą przemoc domową. Praktyczny wymiar szkolenia pozwala zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują sprawcy przemocy i jakie zadania oraz obowiązki zostały przypisane osobom pracującym z tą grupą odbiorców. Program szkolenia uwzględnia również problematykę motywowania osób stosujących przemoc domową do zaprzestania zachowań przemocowych, możliwych sposobów prowadzenia rozmów korekcyjnych oraz prawnych możliwości odizolowania sprawcy od osoby doznającej przemocy. Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy i kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

Cele szkolenia:   

 • Podniesienie kompetencji niezbędnych w pracy z rodzinami wieloproblemowymi.
 • Nabycie umiejętności prawidłowego dokumentowania pracy asystenta rodziny.
 • Poznanie modeli pracy z rodzinami wieloproblemowymi.
 • Poznanie zasad formułowania planów pracy z rodziną i ich dokumentowania w sposób umożliwiający współpracę z pracownikiem socjalnym, zespołem interdyscyplinarnym oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Nabyte umiejętności:

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze specyfiką pracy z osobami stosującymi przemoc domową, zadaniami i obowiązkami zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych wobec sprawców przemocy.  Uczestnicy szkolenia będą posiadali wiedzę na temat diagnozowania sytuacji klienta stosującego przemoc, możliwych kierunków prowadzenia rozmów korekcyjnych, pomocowych, a także w zakresie budowania planu pracy.

Ponadto szkolenie wyposaża w wiedzę dotyczącą prawnych oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową, zarówno w ramach procedury karnej, jak i poza procedurą karną, w tym w zakresie formalności towarzyszących przy przekierowaniu osób do programów korekcyjno-edukacyjnych bądź psychologiczno-terapeutycznych.

Skrócony program szkolenia

 1. Specyfika funkcjonowania osób stosujących przemoc domową.
 2. Podejmowanie kontaktu pomocowego z osobą stosującą przemoc.
 3. Motywowanie do zaprzestania zachowań przemocowych.
 4. Kierowanie osób stosujących przemoc do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych oraz programach psychologiczno-terapeutycznych.
 5. Praktyczne stosowanie przepisów prawnych wobec osób stosujących przemoc.
 6. Panel dyskusyjny, podsumowanie szkolenia.

W celu otrzymania pełnego opisu programu zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy.

Ważne informacje
Masz pytania? Wyślij formularz lub zadzwoń: 500 227 600.
Wyślij formularz kontaktowy

Wyślij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz w celu poznania szczegółów, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Biuro czynne
8:00 - 16:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie prowadzimy szkolenia i warsztaty?
  Zajęcia prowadzimy stacjonarnie we wskazanym przez klienta miejscu. Dojeżdżamy do siedziby a w razie potrzeby wynajmujemy salę zewnętrzną. Prowadzimy również szkolenia w formie online.
 • Czy szkolenia/warsztaty są płatne?
  Tak, zajęcia są płatne. Na prośbę klienta pomagamy w pozyskaniu funduszy na tego rodzaju działania. Wiele instytucji publicznych ma możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych projektów, z kolei placówki oświaty mogą wnioskować o finansowanie działań profilaktycznych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Jaki jest koszt zajęć?
  Dokładny koszt z ofertą kalkuluje nasz zespół po krótkiej rozmowie telefonicznej lub zapytaniu w formie e-mail. Na koszt wpływa tematyka zajęć, czas trwania, ich częstotliwość, jak również dodatkowe preferencje jak np. konkretna osoba do prowadzenia zajęć. W zależności od tych wytycznych przygotujemy dla Was ofertę współpracy.
 • Skąd jesteśmy?
  Nasza główna siedziba znajduje się pod Krakowem w miejscowości Limanowa. Natomiast szkolimy w całej Polsce. Współpracujemy z trenerami w wielu województwach, jesteśmy również bardzo mobilni, dlatego chętnie podejmujemy się współpracy w różnych zakątkach Polski. Co zresztą możecie zobaczyć na mapie w zakładce "O NAS".

Pozostałe szkolenia

nauczycielepomoc-spolecznapracownicy-socjalniprojekty-i-dokumentyszkoly

Standardy ochrony małoletnich

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci to zadanie dla wielu podmiotów. Dlaczego i kto jest zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich?
pomoc-spolecznapracownicy-socjalni
Superwizja Pracy Socjalnej

Superwizja Pracy Socjalnej

Superwizje grupowe i indywidualne dla pracowników OPS.
gkrpa-oraz-zizespol-interdyscyplinarny
Grupy diagnostyczno-pomocowe

Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych

Nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”
asystenci-rodzinpomoc-spolecznapracownicy-socjalni
Praca Socjalna Stres

Stres i wypalenie zawodowe

Skuteczne metody i techniki radzenia sobie z kryzysem, trening relaksacyjny
cross-circle