Zadania i obowiązki KRPA na rzecz środowiska z problemem uzależnienia od alkoholu.

Pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie metod i narzędzi przydatnych w codziennej pracy.

Kilka słów o szkoleniu:

Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zobowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji m.in. w zakresie pracy z środowiskami z problemem uzależnienia od alkoholu. Warsztat jest okazją do pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie metod i narzędzi przydatnych w codziennej pracy członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności w pracy z rodziną z problemem uzależnień.

Cele szkolenia:

 • Nabycie/poszerzenie wiedzy nt. uzależnień oraz wsparcia rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu/innych substancji psychoaktywnych.
 • Nabycie/poszerzenie umiejętności z zakresu pracy Komisji z osobą uzależnioną i jej rodziną oraz pomocy dzieciom osób uzależnionych, niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań zawodowych.
 • Nabycie kompetencji w obszarze profilaktyki uzależnień.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy będą mieli możliwość udoskonalenia warsztatu metodycznego w pracy z rodzinami, których członkowie zmagają się z uzależnieniami. Uczestnicy szkolenia nabywają konkretne umiejętności komunikacji interpersonalnej i motywowania rodzin do szeroko rozumianej zmiany. Szkolenie przyczynia się do zwiększenia świadomość celowości działań podejmowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jej członkowie będą potrafili budować plan pracy, uwzględniając kwestię uzależnień członków rodziny.

Skrócony program szkolenia:

 1. Zachowania ryzykowne – diagnoza zachowań niebezpiecznych.
 2. Funkcjonowanie rodziny z problemem uzależniania.
 3. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia w ramach Komisji.
 4. Metodyczne podstawy w pracy Komisji z rodziną z problemem uzależniania.

W celu otrzymania pełnego opisu programu zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy.

Ważne informacje
Masz pytania? Wyślij formularz lub zadzwoń: 500 227 600.
Wyślij formularz kontaktowy

Wyślij formularz kontaktowy

Wypełnij formularz w celu poznania szczegółów, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Biuro czynne
8:00 - 16:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie prowadzimy szkolenia i warsztaty?
  Zajęcia prowadzimy stacjonarnie we wskazanym przez klienta miejscu. Dojeżdżamy do siedziby a w razie potrzeby wynajmujemy salę zewnętrzną. Prowadzimy również szkolenia w formie online.
 • Czy szkolenia/warsztaty są płatne?
  Tak, zajęcia są płatne. Na prośbę klienta pomagamy w pozyskaniu funduszy na tego rodzaju działania. Wiele instytucji publicznych ma możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych projektów, z kolei placówki oświaty mogą wnioskować o finansowanie działań profilaktycznych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Jaki jest koszt zajęć?
  Dokładny koszt z ofertą kalkuluje nasz zespół po krótkiej rozmowie telefonicznej lub zapytaniu w formie e-mail. Na koszt wpływa tematyka zajęć, czas trwania, ich częstotliwość, jak również dodatkowe preferencje jak np. konkretna osoba do prowadzenia zajęć. W zależności od tych wytycznych przygotujemy dla Was ofertę współpracy.
 • Skąd jesteśmy?
  Nasza główna siedziba znajduje się pod Krakowem w miejscowości Limanowa. Natomiast szkolimy w całej Polsce. Współpracujemy z trenerami w wielu województwach, jesteśmy również bardzo mobilni, dlatego chętnie podejmujemy się współpracy w różnych zakątkach Polski. Co zresztą możecie zobaczyć na mapie w zakładce "O NAS".

Pozostałe szkolenia

gkrpa-oraz-zizespol-interdyscyplinarny
Grupy diagnostyczno-pomocowe

Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych

Nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”
gkrpagkrpa-oraz-zi
Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wymiarze formalno-prawnym

Zagadnienia dotyczące prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
pracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny

Praca z osobami doświadczającymi przemocy domowej

Wybrane kierunki oddziaływań w wymiarze prawnym, metodycznym oraz praktycznym
pomoc-spolecznapracownicy-socjalnizespol-interdyscyplinarny
Dziecko krzywdzone
cross-circle